I det fynske folks tjeneste

Fynsk vandselskab skaffer rent vand i Zambia

Vandcenter Syd i Odense skal undervise, så bebeboerne i tre byer i Zambia får rent vand. Et af de største dansk finansierede vandprojekter nogensinde.

Anders Bækgaard, direktør for Vandcenter Syd, forventer at sende 12-16 ansatte til Zambia. Foto: Kim Rune

Bedre forsyningssikkerhed og sundhed og færre oversvømmelser med spildevand.

Det skulle gerne blive hverdagen for beboerne i tre byer i Kobberbæltet i det nordlige Zambia.

Virksomheden Krüger er allerede nu i gang med det store projekt, der bl.a. skal forny ledningsnet, pumpestationer, grundvandsboringer, fire vandværker og fem renseanlæg.

Men alt det nye udstyr har kun værdi, hvis zambierne lærer at bruge og vedligeholde det.

Og Vandcenter Syd, der står bag vand og spildevandsforsyningen i Odense og på Nordfyn,  har i konsortium med Aarhus Vand, HOFOR og Engineering Institute of Zambia netop underskrevet kontrakt med Krüger om levering af 400 kursusdage til projektet. Vandcenter Syd leverer størstedelen af timerne i denne træningspakke.

Træningspakken er en af de mest omfattende i et dansk finansieret vandprojekt nogensinde, og gennemføres både med klasseundervisning og som praktisk træning på de forskellige anlæg.

- Vores medarbejdere har både stor faglig indsigt og praktisk erfaring med at anvende denne viden. Derfor er vi gode til at hjælpe kollegaer andre steder med, hvordan de bedst anvender og vedligeholder udstyret, når projektet er slut, og det bliver hverdag, fortæller direktør i Vandcenter Syd Anders Bækgaard.

I alt regner Vandcenter Syd med at sende 12-16 medarbejdere afsted i løbet af den periode, opgaven varer, fra august 2016 til oktober 2017.

- Vandcenter Syd har gode erfaringer med at arbejde på opgaver i udlandet, og som virksomhed får vi også selv noget tilbage, fordi vores medarbejdere får ny inspiration og et boost til deres faglighed, siger Anders Bækgaard.