I det fynske folks tjeneste

Fynsk vinder i forskningens Champions League

Det Europæiske Forskningsråd har kåret vinderne af de prestigefyldte bevillinger, Advanced Grants 2015. En af vinderne er Bo Thamdrup fra SDU.

Professor, Ph.D. Bo Thamdrup, Syddansk Universitet.

Tre danske forskere er blevet belønnet med et såkaldt Advanced Grant, der går til de allerbedste forskere indenfor forskellige områder.

De danske forskere modtager tilsammen cirka 50 millioner kroner til forskning inden for sundhed, computerspil og metangas.

En af de udvalgte forskere er professor og ph.d. Bo Thamdrup fra biologisk institut ved Syddansk Universitet. Han har fået 18 millioner kr. til at forske i metangas.

I forskningsprojektet Novamox vil Bo Thamdrup og hans forskerhold undersøge metankredsløbet. 

- Vi skal undersøge processerne i den anaerobe metanoxidation, altså hvordan metan kan nedbrydes af mikroorganismer under iltfrie forhold, for bedre at forstå metankredsløbet. Hvad er det for organismer, der kan omsætte metan, hvordan gør de det, hvor lever de, og hvor meget metan kan de forbruge? I et langsigtet perspektiv vil det for eksempel give os en langt større viden om, hvordan udslip af metangas fra vådområder påvirkes af klimaændringer, og hvordan vi kan fjerne eller kontrollere metanudslip i forskellige systemer, siger Bo Thamdrup til sdu.dk.