Fynske firmaer bag import af polsk arbejdskraft

Når polske arbejdere kommer til Danmark for at arbejde for en løn ned til 54 kroner i timen i Lindø Industripark sker det gennem et sindrigt system med forskellige fynske firmaer og ansættelseskontrakter.

0806 dada

En arbejdsmarkedsforsker kalder det et uigennemskueligt system, der er med til at lægge slør ud over løn- og arbejdsforholdene.

Polakkernes vej til et job i Lindø Industripark starter blandt andet hos firmaet Dimakt i Polen. Via en hjemmeside og et kontor nord for Gdansk formidler Dimakt arbejdskraft til Fyn. Af firmaets hjemmeside fremgår det, at Dimakt samarbejde med blandt andre skibsværftet Fayard, lindø.dk og HH-gruppen. Men ansættelsen sker i første omgang hos firmaet DADA ApS.

DADA Aps er dansk registreret selskab med adresse hos advokat Jan Moosmand i Nørregade 32 i Odense. Af den første kontrakt med DADA fremgår timelønnen på 54 kroner og at der kan trækkes udgifter til bolig, skader og andet fra lønnen.

DADA ApS beskæftiger dog ikke selv de mange polakker. Firmaet videreformidler arbejdskraften til firmaet HH-gruppen, der tegner en såkaldt jobaftale med polakkerne.

Uigennemskuelig arbejdsgiver

HH-gruppen har adresse på Læssøegade 23 i Odense, men er også registreret som lejer i Lindø Industripark, og de polske medarbejdere får arbejdsadresse på Kystvejen 100 i Munkebo. Det er adressen på Lindø Industripark.

- Jo flere led du får, hvor du ikke kan gå tilbage og du ikke kan gennemskue det eller gøre krav gældende, jo vanskeligere er det for lønmodtagerne at finde ud af, hvad de har af rettigheder og om de bliver overtrådt. Og selv hvis de bliver overtrådt, er det vanskeligt at finde ud af, hvor man skal gå hen, siger professor Henning Jørgensen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Af tillægskontrakten med HH-gruppen fremgår det ligeledes, at timelønnen er 54 kroner og desuden, at arbejdsugen er aftalt til 60 timer og at arbejderne kan siges op med en dags varsel, mens de selv skal varsle opsigelse med 14 dage.

- Det minder jo om noget helt tilbage til industrialiseringens start, og det er bemærkelsesværdigt, at vi ikke er kommet videre, siger formanden for 3F Østfyn, Per Jespersen.

HH-gruppen beskæftiger dog heller ikke selv den udenlandske arbejdskraft, men formidler arbejdskraft inden for en lang række områder til virksomheder i blandt andet Lindø Industripark.

Alle love og regler overholdt

0806 fayard

Skibsværftet Fayard står nævnt som samarbejdspartner på den polske hjemmeside Dimakt. Direktøren for Fayard, Thomas Andersen, bekræfter, at Fayard bruger arbejdskraft fra blandt andet HH-gruppen, og direktøren har gjort det endnu mere klart under et møde med 3F.

- Thomas Andersen sagde direkte, at HH-gruppen er underleverandør hos os, og så er de under vores vinger. De er en del af Fayard. Så mener jeg også, at Thomas Andersen har et ansvar, for han kan ikke være uvis om disse arbejdsforhold, siger Per Jespersen.

Thomas Andersen ønsker ikke at lade sig interviewe, men siger, at alle underleverandører af arbejdskraft til Fayard overholder både lovgivningen og overenskomsten.

- Det er ikke ulovligt at give en ulovlig løn i Danmark, hvis man er uden for det overenskomstdækkede område. Hvis det er på det overenskomstdækkede område, så er det klart ulovligt og overenskomststridigt, siger Henning Jørgensen.

HH-gruppen har i en mail til TV 2/FYN meddelt, at de ikke ønsker at medvirke i et interview, men oplyser at "alle ansatte aflønnes efter danske overenskomster og dansk skat".