Fynske firmaer vinder opgaver på TBT

Det bliver fire fynske firmaer, der skal bygge den nordlige p-kælder på den nu lukkede Thomas B. Thriges Gade. De fynske firmaer vandt i skarp konkurrence med 16 kvalificerede virksomheder.

De fire firmaer er GK Danmark A/S, Hansson & Knudsen A/S, El-team Fyn A/S og Nordisk Klima A/S. Alle firmaerne er fra Odense. De fire vindere skal nu bygge den nordlige p-kælder for i alt 57 millioner kroner.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med både forløbet og resultatet af udbudsrunden, som for alle entreprisers vedkommende ligger indenfor vores budgetramme, og jeg glæder mig til samarbejdet med de fire vindere, siger projektchef for Gade til By, Svend Heegaard.

I alt var 16 virksomheder blevet prækvalificeret til opgaven og ud af dem bød 15 på opgaverne.

Før sommerferien vandt fynske TC Anlæg jordentreprisen for byggeriet, og der er i øjeblikket yderligere to entrepriser i udbud. Det drejer sig om entrepriserne på betonelementer og malerarbejde. Hvem der vinder disse entrepriser, vil blive afgjort i løbet af de næste uger.