I det fynske folks tjeneste

Fynsværket: - Stop med at fyre med kul om fem år

Fynsværket skal stoppe med at fyre med kul i år 2025. Sådan lyder det fra Odense borgmester og det støttes af den nyudnævnte klimaminister.

00:29

- Vi har behov for politiske hjælp til at fremme processen, og så har vi behov for investeringer fra Christiansborg. Pengene er faktisk sat af i energiforliget, siger borgmester Peter Rahbæk Juel, Soc.dem. Video: Flemming Ellegaard Foto: Ole Holbech

Odense Borgmester Peter Rahbæk Juel, Soc.dem., og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Soc.dem., er enige.

De to mødtes fredag for at diskutere Odense Kommunes planer om at udfase kul fra Fynsværket i 2025.

Hidtil har regeringen haft som mål, at kulkraften skal være faset helt ud af Danmarks elforsyning senest i 2030.

Men ved at stoppe afbrænding af kul fem år tidligere kan man spare klimaet for 1.5 millioner tons CO2.

Peter Rahbæk Juel håber, at staten vil være med til at finansiere, at Odense dropper kullene før tid.

- Vi har behov for politiske hjælp til at fremme processen, og så har vi behov for investeringer fra Christiansborg. Pengene er faktisk sat af i energiforliget, siger borgmester Peter Rahbæk Juel, Soc.dem.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Soc.dem., større Odense Kommunes planer om at stoppe med at bruge kul før tid, uden dog at ville sætte kroner og ører på støtten.

- Der er jo allerede nu lavet aftalt, som skal sikre udfasning af kul. Det, vi nu skal se på, er om der måder, hvorpå vi kan gøre det hurtigere, bedre og måske endnu mere miljøvenligt, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Soc.dem.

Fjernvarme Fyn og fossile brændsler

  • Det er i dag under en tredjedel af varmen til Fjernvarme Fyns kunder, som kommer fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas.
  • Langt størstedelen af varmeproduktionen er i stedet baseret på miljøvenlige brændsler som halm, affald og træflis.
  • Derudover bruger Fjernvarme Fyn biogas og udnytter overskudsvarme fra industrier som KiMs, Tasso, Albani, Glud & Marstrand, Nova Print Danmark og Ejby Mølle Renseanlæg. Og der er flere på vej.

Kilde: Fynsværket

Læs også Minister bakker op om kulfri fjernvarme på Fyn i 2025

Fakta om Fynsværket

  • Fynsværket blev bygget i 1953.
  • I 2015 blev værket overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt.
  • Fynsværket dækker langt størstedelen af varmebehovet til Fjernvarme Fyns kunder.
  • Varmen produceres på tre store anlæg, hvor der afbrændes affald, halm og kul.
  • Fynsværket afbrænder cirka 280.000 tons affald om året, hvilket dækker cirka 31.300 husstandes årlige varmeforbrug.
  • Fynsværkets halmfyrede anlæg afbrænder årligt mere end 200.000 tons halm. Det svarer til mere end 400.000 halmballer og dækker cirka 36.000 husstandes årlige varmeforbrug. Cirka 70 lastbiler læsser dagligt halm af (undtagen søndag).
  • Cirka 38.000 husstande forsynes årligt med varme fra Fynsværkets kulfyrede anlæg.

Kilde: Fynsværket

00:59

- Der er jo allerede nu lavet aftalet, som skal sikre udfasning af kul. Det vi nu skal se på, er om der måder, hvorpå  vi kan gøre det hurtigere, bedre og måske endnu mere miljøvenligt, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Soc.dem.

Luk video

Læs også Fynsværket atter fynsk