I det fynske folks tjeneste

Gave til Unge med Angst

Nogle unge lider så meget af angst, at de ikke kan følge almindelig undervisning i skolen og i stedet bliver undervist hjemme. Det forsøger Odense Kommune at rette op på med projektet, Unge med Angst.

Lige nu går otte unge mellem 14 og 16 år i et særligt skoletilbud i Odense. 

De har typisk haft et meget stort fravær og er blevet undervist hjemme, fordi angst hindrer dem i at følge undervisning sammen med jævnaldrende i skolen.

Skoleprojektet, Unge med Angst, har netop fået 100.000 kroner af BUPLs udviklingspulje.

Pengene skal gå til at styrke dialogen og skabe et fælles sprog mellem skole og forældre til børn med angstproblemer.

Målet er, at skoler og forældre kan opdage problemerne og sætte tidligt ind, når symptomer på angst viser sig.

Projektet, Unge med Angst, har kørt i to år som et pilotprojekt, der fortsætter til 2017.

Pengene fra BUPLs udviklingspulje skal blandt andet gå til interview af forældre og temadage og fyraftenmøder for pædagoger og lærere.

Tanken er, at de skal sprede den viden, de får, til andre skolers pædagoger og lærere, som på den måde bliver bedre i stand til at håndtere samtaler med forældre til børn med angstproblemer.