I det fynske folks tjeneste

Georadar på job ved Odense Slot

Områderne ved Odense Slot og Kongens Have skal gennemsøges med georadar.

Arkæologisk udgravning af begravelsesplads på Gråbrødre Plads i Odense.

Kongens Have skal i de kommende år gennemgå en renovering. I den forbindelse kan man støde på historiske levn af de mange aktiviteter, som har foregået i haven gennem tiden.

For at få et overblik over hvad der gemmer sig under græstæppet, vil Odense Bys Museer lade foretage en undersøgelse ved hjælp af georadar.

Georader er bølger som sendes ned i jorden. Bølgerne kastes tilbage til en modtager, som registrerer, når de støder på noget hårdt, blødt eller på anden måde anderledes i jordens opbygning. Bygningsrester, veje, grøfter og grave er blandt den type levn man på den måde kan finde. Når et areal er færdigundersøgt, kan man tegne tredimensionelle billeder af det, der gemmer sig.

Området blev bebygget i slutningen af 1200-tallet, da johanniterklosteret 'Sankt Hans Kloster' blev etableret. Der hørte en stor bondegård til klosteret, og der er al mulig grundt til at tro, at den lå i Kongens Have.

Fra kort som blev tegnet efter reformationen (1593), hvor kronen overtog klosterets ejendomme ved man nemlig, at der lå en stor avlsgård. Denne gård lå der stadig i 1717. Da var den en af Fyns allerstørste.

Fra 1720-erne blev gården nedlagt og der blev lavet en barokhave. Samtidig kom Slottets nordfløj til. Haven blev i 1800-tallet omdannet til romantisk have.

- Der er rodet meget rundt i Haven gennem tiden. Med lidt held får vi dog styr på bygningernes og vejenes beliggenhed, og undersøgelsen kan måske også bidrage til oplysning om Odense nordgrænse i vikingetid og middelalder. Måske gemmer der sig en voldgrav i Haven", siger overinspektør Anders Myrtue fra museet.

- Det bliver også meget interessant at se, om der er ukendt klosterbygninger under Slottets gård og rundt om Sankt Hans Kirke, siger han.

Georadar-undersøgelsen gennemføres af Flemming Barlach fra Hinnerup ved Århus. Den er finansieret i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.

Arbejdet påbegyndes i Slotsgården 8. januar. Hvis vejret arter sig vel, kan den være færdig i slutningen af januar.