Giftige gartnerier meldt til politiet: Overholder gang på gang ikke loven

Målet om miljørigtige gartnerier i Odense, der ikke udleder gift til naturen, er milevidt fra at blive indfriet. Flere gartnerier efterlever stadig ikke påbud og indskærpelser.

Fem gartnerier er i år blevet meldt til politiet for overtrædelse af miljøloven, og endnu flere politianmeldelser er på vej.

I flere tilfælde modarbejder gartneribranchen direkte kommunens miljøindsats.

Det viser en ny status fra gartneriteamet, der har til opgave at få godkendt miljøforholdene hos byens 120 gartnerier.

Odense Byråd fordoblede ellers antallet af medarbejdere i gartneriteamet ved årsskiftet for at komme giftudledninger fra gartnerierne til livs.

Men nu fastslår den nye status, at det kan blive svært at nå målet om, at alle gartnerier i Odense skal have godkendt deres miljøforhold inden 2024.

Brug for handling

Af redegørelsen fremgår det, at gartneriteamet på en række punkter bliver direkte modarbejdet af gartneribranchen.

- Det er desværre forvaltningens erfaring, at mange gartnerier ikke efterkommer kommunens håndhævelser, hedder det i gartneriteamets nyeste status, som Klima- og Miljøudvalget får en orientering om på tirsdag.

- I forlængelse af ovenstående er det værd at bemærke, at der ligeledes ses en klar tendens til, at indskærpelser og påbud ikke overholdes. Dette medfører markant øget sagsbehandling, står der videre i statusredegørelsen.

Indsatsen for at stoppe giftudledningerne fra gartnerierne til naturen er i september blevet flyttet fra By- og Kulturforvaltningen til den nye Klima- og Miljøforvaltning. Og her er rådmanden alt andet end tilfreds med status på arbejdet.

- Vi er et sted, hvor der ikke er tid til snak, men brug for handling fra branchens side. Det er tid til, at de tager opgaven på sig, og får styr på deres butik, så vi kan overholde de regler, der er på området, siger klima- og miljørådmand Tim Vermund (S).

Heller ikke det radikale udvalgsmedlem er tilfreds med fremdriften i arbejdet med at forhindre, at åer og vandløb bliver forurenet med giftige pesticider fra gartnerierne.

- Der er ingen tvivl om, at den redegørelse, der er kommet, er en dybt utilfredsstillende redegørelse. Ikke fordi jeg ikke tror, at vores medarbejder gør deres bedste, men fordi gartnerierne vælger ikke at overholde lovgivningen og overholde påbud. Det er dybt utilfredsstillende, lyder det fra Anne Skau Styrishave (R).

Overvejer driftsstop

Derfor er politikerne klar til at tage mere drastiske værktøjer i brug.

- Jeg har masser af værktøjer. Jeg har bøder, jeg har politianmeldelser og mulighed for at udstede driftsstop. Men det vi har brug for nu er, at branchen kommer i gang med handling, siger Klima- og miljørådmanden.

- Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi kan skrue bissen, siger Anne Skau Styrishave.

Den skærpede indsats over for byens 120 gartnerier blev vedtaget af Odense Byråd sidste år, efter at TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende i løbet af efteråret 2021 havde afdækket, at gartneriernes udledning af skadelige, og i nogle tilfælde forbudte pesticider, ikke var blevet stoppet, selvom Odense Kommune havde haft fokus på området siden 2015.

Udover en fordobling af mandskabet i gartneriteamet, blev det samtidig besluttet, at gartneriteamet en gang i kvartalet skulle komme med en status på fremdriften i arbejdet med at give alle gartnerier miljøtilladelser og dermed sikre, at erhvervet ikke udleder gift til naturen.

Tre ud af 120 gartnerier godkendt

Men i den tredje status, som politikerne nu skal tage stilling til, fremgår det, at den ønskede fremdrift i arbejdet ikke er sket. Kun tre ud af Odenses omkring 120 gartnerier har fået alle de nødvendige driftstilladelser på plads. Målet var, at alle gartnerier var godkendt med de nødvendige tilladelser inden 2024.

- Forvaltningen vurderer, at denne målsætning kan blive vanskelig at indfri, skriver gartneriteamet.

I øjeblikket er 50 gartnerier under behandling og i mange tilfælde mangler der tilladelser, er ulovlige forhold eller manglende afklaring på driftsforholdene. Tilbage står 67 gartnerier, hvor miljøbehandlingen slet ikke er kommet i gang.

Når et gartneri får et påbud eller en indskærpelse har de mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Det har opsættende virkning på miljøarbejdet, og da en klage kan tage flere år at behandle, kan gartnerierne i denne periode fortsætte med at producere, som de hidtil har gjort.

Uenighed om fortolkning

Odense Kommune er miljømyndighed på området og er i løbende dialog med Miljøstyrelsen om fortolkning af reglerne på området. Ifølge Odense Kommune er hovedårsagen til, at arbejdet ikke skrider planmæssigt frem, at gartneribranchen og Odense Kommune er uenige om, hvordan reglerne skal tolkes.

- Jeg er fuldstændig sikker på, at vi har vores på det tørre i forhold til, hvad de må og ikke må, så på den måde er det tid til handling, og de skal i gang nu, siger Tim Vermund.

TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende har forgæves forsøgt at få et interview med direktør Jesper Beinov fra brancheforeningen Dansk Gartneri. Men han meddeler, at ikke ønsker at stille op til interview, og har sendt denne kommentar til statusredegørelsen og kritikken fra Odense Kommune.

- I Dansk Gartneri er vi i dialog med Odense Kommune om tilsynet med gartnerierne. Vi er fortsat ikke nået til enighed. Derfor har vi inddraget Miljøstyrelsen. Vi er optaget af at finde en god balance, så gartnerne kan producere grønne produkter og så der er tryghed for borgerne, skriver direktøren.

Da TV2 Fyn dækkede gartnerisagen i efteråret dukkede et mystisk notat op om gartneriteamets prioriterering af arbejdsgaverne.