I det fynske folks tjeneste

Glemt komfur koster en bøde

En ung mand kan vente sig en bøde, efter at han glemte at slukke komfuret i sin lejlighed i Østergade i Odense.

Fyns Politi fik melding om, at der stod røg ud fra en lejlighed i Østergade i Odense ved femtiden fredag morgen.

Branden blev hurtigt slukket, og det stod klart, at årsagen var en gryde på et tændt og glemt komfur.

Lejlighedens 24-årige beboer blev tjekket for røgforgiftning, men han var uskadt, oplyser vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.

Den 24-årige bliver sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig forsigtighed med ting, der kan medføre brand, hvilket koster en bøde.

 

Beredskabslovens § 71

Med bøde straffes

1) den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer, og hvad der i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand, eller undlader at påse, at personer, der hører til den pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan forsigtighed, og

2) den, der som ejer eller bruger af elektriske anlæg eller andre lys-, varme-, kraft- eller maskinanlæg, som kan fremkalde eller befordre brand, benytter sådanne anlæg eller lader dem benytte, uanset at de ikke er i forsvarlig stand.