Gode erfaringer med undervisningsassistenter i Odense

Svage elever får hjælp af pædagogmedhjælpere i Odense, og forslaget kan nu bredes ud til endnu flere eleever.

Svage elever kan i fremtiden få hjælp af pædagogmedhjælpere, hvis det står til undervisningsmininister Bertel Haarder (V) og uddannelsesordfører Christine Antorini (S). 

Odense Kommune har siden 2007 lavet forsøg med at uddannet pædagogmedhjælpere fra SFO til at indgå som assistenter i undervisningen. Blandt adnet de steder, hvor man har heldagsskoler og resultaterne er positive.

Medhjælperne indgår på forskellig vis i undervisningsforløbene og er med til at understøtte læreren.

I Finland, der traditionelt scorer højt i internationale skole-sammenligninger, har man gennem flere år benytte sig af assistenter i skolerne.

- Pædagogmedhjælperne kan være et godt supplement i undervisningen. Både i forhold til de elever, der kan have lidt vanskeligt ved det faglige eller sociale i en klasse, men også når det gælder om at udfordre de særligt begavede børn i klasserne, sigerRådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Jane Jegind (V).

Og medlem af Børn- og Ungeudvalget Jesper Kinch-Jensen (A) støtte op om forslaget.

- Jo flere vi kan hjælpe med at få det optimale ud af undervisningen jo bedre. I Odense er vi i gang med at afprøve assistenter i undervisningen. Så politikerne på Christiansborg er velkommen til at se, hvordan det fungere i praksis hos os. Jeg tror, de vil finde ideen spændende, udtaler Jesper Kinck-Jensen (A).