I det fynske folks tjeneste

GPS-overvågning skal forbedre Vollsmose

Alternativ byplanlægning skal gøre Odense-bydelen Vollsmose mere attraktiv for resten af byens beboere.

20 beboere i Vollsmose skal hjælpe med at gøre området mere attraktivt med en smartphone.

Med en smartphone i lommen skal 20 beboere fra den udskældte Odense-bydel Vollsmose nu hjælpe med at gøre området mere attraktivt.

Ved hjælp af telefonens GPS-teknologi bliver de 20 beboere i næste uge "skygget" af kommunen og en gruppe forskere fra Aalborg Universitet.

- Undersøgelsens deltagere skal "tegne Vollsmose med fødderne", forklarer Anne-Marie Sanvig Knudsen, som er Ph.D-studerende ved Aalborg Universitet og står i spidsen for undersøgelsen.

Ved at kortlægge de medvirkendes færden vil man finde ud af, hvilke områder der er attraktive, og hvilke der sjældent bruges. Efterfølgende bliver beboerne interviewet om deres valg af opholdssteder.

I sidste ende skal resultaterne være udgangspunkt for en debat med alle bydelens beboere om, hvilke byplanmæssige forandringer Vollsmose skal undergå i de kommende år.

Vollsmose er i dag bedst kendt for kriminalitet og hærværk, men kommunen håber, at det nye forsøg kan være med til at udvikle bydelen og skabe områder, hvor også resten af Odenses beboere har lyst til at være.

- Undersøgelsen giver mulighed for direkte borgerinvolvering, hvor de unge er med til at tegne en ny bydel eller pege på, hvordan man vil udvikle bydelen, siger Niels Skovlund Madsen.

Han er projektleder for et andet Vollsmose-initiativ, Multifunktionel Bydel Vollsmose, mens også Unge2Unge og Invest in Vollsmose arbejder for at rette op på bydelens dårlige ry.

- Samtidig får vi brugbar viden i byplanlægningsperspektiv, som vi ellers typisk ville have søgt ved at tælle biler eller fodgængere, fortsætter han.

Der bor knap 10.000 borgere i Vollsmose, hvoraf halvdelen er under 24.

Mere end 70 procent af beboerne i bydelen er indvandrere og deres efterkommere - en andel næsten tre gange så stor som i de almene boligområder uden for Vollsmose, viser tal fra 2010.