Gråt er hot: Ældre hjælper arbejdsløse

En ny multihal og nye værksteder er åbnet i Odense - med muligheder for et ekstraordinært samarbejde.

Sammen med Frivilligcenter Odense inviterede KofaUM Design og Seniorhus Odense til åbning af lokalerne i Toldbodgade.

De tre samarbejdspartnere vil nu til at skabe et fællesskab, hvor de frivillige og arbejdsløse kan hjælpe hinanden.

En ny multifunktionel hal, der skal rumme arrangementer som musik, revy og konferencer skal sammen med et træ- og et metalværksted skabe et samarbejde mellem frivillige og brugere. Og de nye lokaler har været længe ventet.

- I den periode, hvor man havde vidst, at vi havde Badestuens maskiner her, der har der ikke været en uge, uden at jeg er blevet kontaktet, af folk der har hørt, om det: Hvad sker der med det? Og skal vi ikke snart i gang?, fortæller Erik Broby, der er daglig leder af Seniorhuset i Odense.

2904 Senior

Kommunen betaler

Bag samarbejdet ligger en masse frivillige kræfter, og så har Odense Kommune bevilget 3,3 millioner kroner til istandsættelse af de nye lokaler - og det er lige i byens ånd, mener borgmester Anker Boye.

- De har ikke pengene til at skabe det - men de har så viljen til at drive det. Det her er jo båret af frivillighed, og af mennesker, der vil gøre noget til gavn for andre, forklarer han.

I indslaget herkan du møde Michael Jensen. Han er på kontanthjælp, og en af dem, der får hjælp af de frivillige ældre.