Gratis eller betalt parkering? Beslutning i Odense midtby skal tages

Parkering - gratis eller mod betaling - i Nørregade, Asylgade og Overgade i Odenses indre by er på By- og Kulturudvalgets møde i næste uge.

Umiddelbart er banen kridtet op til en armlægning om principper, når By- og Kulturudvalgets medlemmer i næste uge skal tage en beslutning, om det fremadrettet skal koste penge at parkere i Nørregade, Asylgade og Overgade i Odenses indre by.

Mens Enhedslistens medlem af udvalget vil have betaling i gaderne, så mener Nye Borgerliges medlem, at det fortsat skal være gratis.

- Gratis parkering giver flere biler, og vi skal have bilerne ud af byen, siger Søren Freiesleben fra Enhedslisten.

- Skal vi nå vores klimaambitioner, så er det de knapper, vi skal skrue på.

quote Det er den sidste levende handelsgade, vi har i vores by

Søren Windell, formand, By- og Kulturudvalget, Konservative, Odense Kommune

Nye Borgerliges Andreas Møller hælder til, at bilisterne fortsat kan parkere uden at skulle betale.

- Jeg har ikke taget helt stilling til det, men jeg er mest til en eller anden model, hvor det vil være gratis i de tre gader, siger Andreas Møller og peger på, at den eksisterende model med en halv times parkering med p-skive er en løsning.

- Den sidste levende handelsgade

Rådmand og formand for udvalget, Søren Windell fra Konservative, er klar i spyttet og siger, at handelslivet i for eksempel Nørregade skal sikres. Han peger derfor på, at gratis-modellen skal fastholdes.

- Det er den sidste levende handelsgade, vi har i vores by, så det er vigtigt, at der er en udskiftning af bilerne.

- Vi skal lade være med at betragte biler som en fjende. Der kommer flere og flere elbiler i den grønne omstilling, og det er jo ikke al transport af mennesker eller varer, der kan løses med elcykler eller letbane, siger Søren Windell.

Hensyn til 2,5 milllioner kroner

Når udvalgsmedlemmerne sætter sig til bordet på onsdag, har forvaltningen dækket op med tre løsningsforslag.

Samtidig skal der tages hensyn til, at 2022-budgettet indeholder et øget indtægtskrav for parkering på 2,5 millioner kroner.

Udover et valg mellem fortsat gratis parkering eller betaling for parkering i de nævnte gader, så foreslås der også en forhøjelse af parkeringstaksten i indre by - den såkaldte røde zone - fra 15 til 17 kroner i timen.

Argumentationen i forvaltningens indstilling er, at betaling "kan fremme mere klimavenlige transportformer som kollektiv trafik, cykel m.m.", og at det vil give "mulighed for længerevarende ærinder".

Det skal på mødet debatteres, hvorvidt der skal flere betalingsparkeringspladser i Odense midtby.
Det skal på mødet debatteres, hvorvidt der skal flere betalingsparkeringspladser i Odense midtby.
Foto: Mads Clays Rasmussen, Svendborg Kommune

I øjeblikket er der i afmærkede parkeringsbaner tidsbegrænset parkering på 30 minutter i visse tidsrum.

Vedtager By- og Kulturudvalget betalingsparkering vil det fremadrettet koste 15 kroner i timen i visse tidsrum.

Hvis udvalget vælger at fastholde den gratis, tidsbegrænsede parkering i de nævnte gader, foreslås det således, at parkeringstaksten i den øvrige del af den indre by hæves til 17 kroner per time.