Gratis kollektiv trafik dominerede budgetdebat: Ny undersøgelse på vej

Presset velfærd og nødvendige investeringer i klima tog sin del af tiden, da Odense Byråd onsdag tog hul på forhandlingerne om budgettet for næste år. Men det helt store emne blev den kollektive trafik, som partier fra begge fløje nu vil forsøge at gøre gratis.

Byer i både Estland, Norge, Belgien, Luxembourg og Spanien har, eller er i gang med, forsøg med gratis kollektiv trafik.

Og nu kan Odense måske være på vej med forsøg med gratis kollektiv transport. I hvert fald var det, det emne der slugte mest tid, da Odense Byråd startede debatten om budgettet for Odense Kommune de næste fire år.

Debatten om at gøre kollektiv trafik gratis begyndte, da børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) bad Klima- og Miljøforvaltningen regne på, hvad det vil koste at gøre både busser og letbane gratis at benytte i hele byen.

Kvart milliard hvert år

Svaret fra forvaltningen lød, at det vil koste astronomiske 326 millioner kroner det første år og 226 millioner kroner de efterfølgende år. Men de store omkostninger skræmmer hverken De Radikale, Enhedslisten eller Konservative, der alle i byrådssalen argumenterede for, at kommunen bør undersøge både omkostninger og effekter af gratis transport yderligere.

- Vi skal investere i den kollektive trafik, og vi ønsker analyser af konsekvenserne ved at gøre det gratis, sagde Søren Windell (K), der samtidig stillede spørgsmålstegn ved Klima- og Miljøforvaltningens beregninger.

Beregningerne fra forvaltningen tager udgangspunkt i, at passagertallet vil blive fordoblet, og derfor bliver det ifølge notatet nødvendigt at indkøbe både flere busser og flere letbanetog.

Forvaltning kan ikke svare

Søren Windell mener, at kommunen bør lave et forsøg uden at indkøbe flere busser og letbanetog, og han opfordrede Klima- og Miljøforvaltningen til at lave mere grundige undersøgelser af både omkostningerne og konsekvenserne.

Søren Windell har derfor bedt stadsdirektøren i Odense Kommune om en beregning på, hvad gratis kollektiv trafik vil koste, hvis den nuværende køreplan holdes og tilpasses letbanens rute. Samtidig har rådmanden bedt om en vurdering af CO2-besparelsen.

Men svaret fra Klima- og Miljøforvaltningen er, at det ikke er muligt at svare på spørgsmålene, da hverken trafikselskaberne eller forvaltningen ligger inde med de efterspurgte oplysninger.

Vil hellere investere i skolerne

- Det er skræmmende, at formanden for Fynbus (Tim Vermund, red) ikke interesserer sig for, hvem hans kunder i busserne er. Vi bør undersøge, hvad busserne bliver brugt til, og hvad det betyder for bilisternes brug af busser, hvis det ikke koster noget at køre med dem, lød det fra Søren Windell.

Men klima- og miljørådmand Tim Vermund stillede sig skeptisk over for gratis offentlig transport.

- Det er en meget dyr måde at gøre det på. Undersøgelser viser, at frekvens og hyppighed af kollektiv trafik kan flytte passagerer, men gratis trafik flytter ikke trafikanter. Vi bør vænne os til, at bussen koster penge, og jeg vil da hellere bruge en kvart milliard kroner på folkeskolerne end på at gøre busserne gratis, sagde Tim Vermund.

Kig mod Norge

Susanne Crawley, der med sit spørgsmål til Klima- og Miljøforvaltningen startede debatten, bakkede også op yderligere undersøgelser og forsøg.

- Kollektiv trafik handler ikke kun om økonomi, men også om lighed, trængsel, partikelforurening og støj. Vi er nødt til at få det belyst bedre, hvad det vil koste og betyde.

- I Stavanger i Norge bor der 145.000 mennesker og her har man gjort offentlig transport gratis. Det har kostet mange penge, men lige som med andre store investeringer, så kan beløbet nås via en opsparing. Vi bør interessere os for, hvad de har gjort i både Norge, Luxembourg og Tallinn i Letland, lød det fra Susanne Crawley, der samtidig foreslog, at man startede forsøget ved at gøre det gratis for alle under 18 år.

- Det vil koste 8-9 millioner kroner om året, og de penge er jeg parat til at tage fra Odense Zoo, sagde hun.

Ekspertgruppe på vej

Reza Javid fra Enhedslisten erklærede sig også parat til at gøre kollektiv transport gratis, mens Venstre bakkede den socialdemokratiske rådmand op.

- Vi vil hellere bruge pengene på velfærd, sagde beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Efter en længere debat, hvor debatten om gratis kollektiv trafik næsten fyldte det hele, erklærede borgmester Peter Rahbæk Juel (S) sig parat til at få undersøgt emnet mere grundigt.

- Det kan være fint med en undersøgelse, der kan klarlægge, hvad der er op og ned, og hvad landets fremmeste eksperter siger til gratis busser, sagde borgmesteren.

Herefter erklærede også rådmand Tim Vermund sig enig i, at en ekspertgruppe bør undersøge emnet nærmere.

- Jeg glæder mig da over, at busser og kollektiv trafik fylder så meget i debatten. Så skal vi ikke bare få en ekspertgruppe til at kigge på det? Men vi skal først finde en løsning på det driftsunderskud vi har på 45 millioner kroner på Fynbus, sagde klima- og miljørådmanden.

Byrådets partier indleder forhandlingerne om næste års budget torsdag. Forvaltningerne har ønsker for over en milliard kroner de næste fire år, men ifølge borgmesterforvaltningen er der kun et råderum på 260 millioner kroner til nye initiativer.

Oversigt

    Oversigt