I det fynske folks tjeneste

Grøn kollektiv trafik: Odense med i ny aftale

Landets seks største kommuner har indgået en klimasamarbejdsaftale, der skal nedbringe den kollektive trafiks CO2-udledning.

Den kollektive trafik skal blive grønnere, og det skal en ny aftale indgået mellem transportminister Benny Engelbrecht og de seks største kommuner sikre.

Sammen med resten af landets største kommuner har Odense torsdag indgået en klimasamarbejdsaftale, der skal nedbringe den kollektive trafiks CO2-udledning. 

Aftalen kommer som et led i regeringens grønne målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammelignet med niveauet i 1990. 

Læs også Kulstop i 2022: - Alle fynske tomater bliver grønne

- De seks største kommuner står i dag for omkring fjerdedel af landets samlede kollektive buskørsel. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være drivkraften i omstillingen af den kollektive trafik. Af den grund er jeg utroligt glad for, at vi har indgået en række ambitiøse aftaler, som kan være med til at gøre en forskel i den grønne omstilling på transportområdet, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Håber flere kommuner vil følge trop 

En ny klimaplan er desuden blevet vedtaget i Odense Kommune, og den nye klimasamarbejdsaftale falder fint i stil med kommunens ambitiøse klimaplan. 

- Alene i Odense vil transport stå for næsten 70 procent af byens CO2-udledning, og dét skal vi gøre noget ved. Derfor er den her aftale om kollektiv transport rigtig vigtig, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S). 

Samarbejdsaftalen har primært fokus på grøn omstilling af bustrafikken, men andre transportelementer ingår også i aftalen for hovedparten af kommunerne. 

Læs også SDU henter kendt klimaforsker: - Han skal drive SDU fremad

Hovedparten af kommunerne forpligter sig desuden til, at alle nyleasede eller nyindkøbte kommunale personbiler skal være nulemissionskøretøjer - altså at de ikke udleder CO2 - fra 2020 eller 2021. 

Odense Kommunes målsætninger

  • Nuværende udbud af bybusser i Odense løber til 2027. Ved næste udbud senest i 2027 skal alle bybusser være nulemission.

  • At arbejde for at alle nye tværkommunale busser skal være nulemission.

  • Ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra 2021 i det omfang det er økonomisk realistisk.

  • Minimum 75 pct. af alle ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2022, hvis det er teknisk muligt og økonomisk realistisk.

  • At understøtte udbredelsen af elladestandere til personbiler, så der skabes en fornuftig ladestanderinfrastruktur bredt for odenseanerne.

  • At arbejde for, at egne service- og vareleverancer skal foregå med grønne drivmidler i forbindelse med nye indkøbsaftaler.

  • At arbejde for, at Odense Kommunes medarbejdere transporterer sig mere bæredygtigt. Odense Kommune ønsker derfor at udarbejde en transportpolitik med retningslinjer for transport i arbejdstiden og understøtte bæredygtig pendling til og fra arbejde.

Kilde: Transport og  

Se mere

- Jeg håber, at flere af landets kommuner vil følge efter og tiltræde de målsætninger, som landets største kommuner forpligtiger sig til, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Busser, personbiler og kommunale køretøjer skal ikke udlede CO2

I aftalen har Odense Kommune blandt andet forpligtet sig til at bybusserne i Odense senest i 2027 ved næste skal være nulemission. 

Desuden vil kommunen arbejde for, at tværkommunale busser også er nulemission. 

- Når vi i fællesskab skal reducere Danmarks CO2-udledning, skal vi i høj grad sætte ind på transportområdet. Og derfor har vi i Odense netop vedtaget, at vi skal være CO2-neutrale i 2030, hvor vi vil høvle 250.000 ton CO2 væk på transportområdet, siger Peter Rahbæk Juel.