I det fynske folks tjeneste

Haarder kigger nøje på OUHs resultater

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) følger med stor interesse den debat, der har rejst sig i kølvandet på en ny rapport, der sår kraftigt tvivl om effekten ved screening for brystkræft. Odense Universitetshospital har ellers udmærket sig ved  at have screenet siden 1993.  Bertel Haarder understreger, at det endnu er for tidligt at tage stilling til, om det er fornuftigt, at samfundet screener for brystkræft.

OUH har været langt foran med screening af brystkræft. Nu viser det sig at mammografiscreeningerne gør mere skade end gavn.

Sammenligner med prostatakræft-debatten

- Nu vil jeg læse rapporten, før jeg drager nogen konklusioner, siger Bertel Haarder, men tilføjer dog:

- Jeg høre, hvem der er enige, og hvem der er uenige (i rapportens konklusion, red.), men jeg følger debatten med stor interesse. Ligesom jeg følger debatten om screening for prostatakræft, hvor der jo er bred enighed om, at det skal man lade være med.

Det er en ny undersøgelse foretaget af tre forskere fra Nordic Cochrane Centre, der hører under Rigshospitalet, der konkluderer, at brystkræftscreeningerne ikke har nogen som helst effekt. Godt nok er dødeligheden på grund af brystkræft i Danmark faldende, men det skyldes ikke screeningerne.

Fyn har været rollemodel

Region Syddanmark har tilbudt mammografiscreening til alle kvinder i alderen 50-69 år siden 2007, men Fyns Amt har tilbudt det siden 1993.

- Screeningen giver os mulighed for at opdage kræften så tidligt, at sygdommen kan helbredes, og der vil være mulighed for at lave en brystbevarende operation", skriver Walter Schwartz, ledende overlæge ved Mammograficentret, Odense Universitetshospital på Region Syddanmarks hjemmeside.

Erfaringerne fra screeningen på Fyn viser:


  • Mere end 80 procent af de inviterede kvinder kommer til undersøgelsen. 
  • At cirka 2 procent indkaldes til supplerende undersøgelse.
  • At cirka halvdelen af de, der indkaldes til supplerende undersøgelse, bliver opereret.

Kilde: http://www.regionsyddanmark.dk/wm212617