Håber på støjskærm: - Så dør folk ikke

Støjgruppen Odense har anmodet transport- og boligministeren om en støjskærm eller nedsættelse af hastigheden på motorvejen E20. Støjen kan nemlig have helbredsmæssige konskvenser.

I et brev til tranport- og boligminister Benny Engelbrecht (S) anmoder Peder Christensen på vegne af Støjgruppen Odense om opsætning af støjskærme og midlertidig nedsættelse af hastigheden til 80 kilometer i timen på motorvej E20 syd om Odense. 

Hver dag plages han af støj fra biler på motorvejen i området, og det kan have store konsekvenser for helbredet.

- Man må maksimalt udsættes for en støj på 53 decibel om dagen og 45 decibel om natten, og her har vi tit støj på 70 decibel, forklarer Erling Lund Hansen, der stiftede Støjgruppen Odense i 2002.

Der kan gå otte år

Knap fem kilometer fra Peder Christensen og Erling Lund Hansen er der sat 1600 meter støjskærm op. I Sanderum begyndte man nemlig allerede i maj at bygge på en støjskærm, som skal stå færdig til november. Og den bliver bygget, så der stadig er plads til den planlagte udvidelse af motorvejen til tre spor mellem Odense Vest og Nr. Aaby.

Støjmuren i Sanderum er 1600 meter lang og afskærmer en del af støjen. Håbet er, at hele strækningen langs E20 bliver udstyret med en støjskærm om mindre end de otte år, som er udsigten lige nu.
Støjmuren i Sanderum er 1600 meter lang og afskærmer en del af støjen. Håbet er, at hele strækningen langs E20 bliver udstyret med en støjskærm om mindre end de otte år, som er udsigten lige nu.
Foto: Ole Holbech

Men udsigterne til en støjskærm langs Søparken, hvor Peder Christensen og Erling Lund Hansen bor, er fjerne. Grundet udvidelsen af motorvejen kan der komme til at gå op til otte år.  

- Vi har fået at vide, at vi får en støjskærm om otte år, når motorvejen er færdig, og det er endda slet ikke sikkert. Hvis det først bliver om otte år, så er der folk, der dør af det. Helt uskyldige mennesker, der bliver syge og dør af det, siger Peder Christensen.

Når mennesker konstant udsættes for støj, kan det have en række uønskede virkninger. Trafikstøj øger risikoen for hjertekarsygdom samt andre folkesygdomme. I 2003 vurderede Miljøstyrelsen, at mellem 200 og 500 danskere dør for tidligt på grund af støjgener.

Støj er en stor stressfaktor, og den støj, som Peder Christensen, Erling Lund Hansen og de andre naboer oplever i Søparken, kan få store konsekvenser for helbredet.
Støj er en stor stressfaktor, og den støj, som Peder Christensen, Erling Lund Hansen og de andre naboer oplever i Søparken, kan få store konsekvenser for helbredet.
Foto: realdania.dk

Benny Engelbrecht skriver i et brev tilbage til Støjgruppen Odense, at han har fuld forståelse for deres frustrationer.

- Jeg forstår godt den frustration, som det skaber, at der er usikkerhed om, hvilke projekter man kan forvente, og hvornår man kan forvente dem. Derfor er det min ambition at skabe stabile rammer for de kommende ti års infrastrukturinvesteringer ved at søge en bred politisk aftale om infrastruktur, skriver Benny Engelbrecht i brevet.

En midlertidig hastighedsnedsættelse

Transport- og boligministeren vil besøge de støjplagede borgere syd om Odense omkring Søparken senere på året. Selvom det er et skridt i den rigtige retning, så ville det gøre en stor forskel for Erling Lund Hansen og naboerne at få en støjskærm.

- Så bliver folk ikke syge af støjen, så dør folk ikke, og så får vi en bedre livskvalitet, siger Erling Lund Hansen.

Støjgruppen Odense sendte brevet til transport- og boligministeren 11. august. Nu er planen, at han skal besøge området senere på året.
Støjgruppen Odense sendte brevet til transport- og boligministeren 11. august. Nu er planen, at han skal besøge området senere på året.
Foto: Ole Holbech

Da han købte sit hus i 1993, kørte der cirka 19.000 biler om dagen på motorvejen ved hans hus, i dag kan han høre lyden af lige godt 70.000 biler hver dag. Hvis ikke en støjskærm kan komme på tale nu, håber han i det mindste at kunne se et skilt med en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen langs E20.

- Det vil ikke gå ud over fremkommeligheden for lastbiler, som efter loven kun må køre 80 kilometer i timen, og det vil kun betyde to til tre minutters længere transporttid gennem Odense for bilister, forklarer han.