I det fynske folks tjeneste

Hæderkronet fynsk skrotfirma i krise

H.J. Hansen har tabt 114 millioner kroner de seneste fem år. Nyt underskud på 28 millioner kroner i netop offentliggjort regnskab.

Markedet for jernskrot faldt til det laveste i mange år i 2015. Det ramte H.J. Hansen.

Det er hårdt at begå sig i skrot- og genvindingsbranchen. Det har Odense-firmaet H.J. Hansen lært på den hårde måde.

Det netop offentliggjorte regnskab for koncernen i 2015-2016 viser et fald i omsætningen fra 1,8 til 1,3 milliarder kroner, og det er netop skrotdelen, der trækker koncernen ned.

H.J. Hansen Genvindingsindustri, der tjener penge på at omdanne skrot til brugbare materialer, udgør nemlig en milliard kroner af den samlede omsætning.på 1,3 milliarder.

Koncernen kommer ud af 2015-2016 med et underskud før skat på knap 28 millioner kroner, og det er femte år i træk, at der er minus på bundlinjen.

Sammenlagt har koncernen tabt 114 millioner kroner over de seneste fem år.

Egenkapitalen er i samme periode skrumpet fra 128 til 46 millioner kroner.

Ifølge ledelsesberetningen er det markedet og verdensmarkedspriserne for jernskrot, der stot set kollapsede i løbet af regnskabsåret.

Ifølge ledelsesberetningen er det også en sten i skoen, at regeringen har forhøjet affaldsafgifterne i 2015, og at man er pålagt deponiafgifter for restaffaldet, som konkurrenterne ikke har i udlandet.

Fra årets begyndelse er der kommet højere priser på markedet og langt mere fornuft i forretningen, og der forventes et positivt koncernresultat for indeværende regnskabsår.

Koncernen har ændret organisation, indført effektiviseringer og ny teknologi for at spare arbejdsgange og reducere restprodukterne.

H.J. Hansen frasolgte i løbet af regnskabsåret VVS-aktiviteterne i datterselskabet Rasmus Holbeck og  har siden hen også afhændet de øvrige aktiviteter i selskabet.

H.J. Hansen Vin gav et overskud på cirka tre millioner kroner - en lille tilbagegang.

Markedet inden for hotel- og restaurationsbranchen er meget konkurrencepræget, men ledelsen forventer dog et fornuftigt resultat i indeværende år.

Koncernen er i årets løb blevet 47 medarbejdere færre og beskæftiger nu 289 fuldtidsansatte.

Der er frasolgt aktiviteter for 14 millioner kroner i årets løb.

H.J. Hansen er et af Fyns ældste firmaer. Det kan føre sin historie tilbage til 1829, hvor en købmandsgård udgjorde fundamentet for den senere vækst.

Koncernen er familieejet. H. E. Hempel-Hansen og Jens Hempel-Hansen ejer aktierne i selskabet.

Sidstnævnte er også administrerende direktør i koncernen.