Hældte kaffe på sin sagsbehandler: Nu er han dømt

Efter 21 år i Danmark er en somalisk mand blevet dømt for at true, spytte og kaste kaffe i hovedet på sin sagsbehandler.

Onsdag formiddag blev en 34-årig mand idømt 40 dages fængsel ved retten i Odense.

Efter lovligt ophold i Danmark gennem 21 år er han udover fængselsstraffen blevet betinget udvist for at true, spytte og hælde kaffe i hovedet på en sagsbehandler i Odense. 

Hos Anklagemyndigheden ved Fyns Politi er anklagerfuldmægtig Anne-Sophie Serring overrasket over, hvordan situationen med de to mænd udmøntede sig.

- De er begge normalvis meget nede på jorden. Sagsbehandleren skulle efter den 34-årige tiltalte mands beskrivelse have sagt noget racistisk, som påvirkede ham voldsomt, siger Anne-Sophie Serring.

Det var netop de racistiske toner, der udløste den 34-årige mands voldelige adfærd.

Ifølge den anklagefuldmægtige hersker der tvivl om, hvorvidt der er blevet anvendt racistiske betegnelser, men at den tiltalte tydeligvis følte sig påvirket af situationen.

Første anklage

Den tiltalte og forurettede har kendt hinanden i lidt over et år og har efter sigende haft et godt og professionelt forhold, hvor der på intet tidspunkt har været problemer med misforståelser og adfærd. 

Ifølge anklageren havde sagsbehandleren en humoristisk tone i sin arbejdsgang, hvorfor hun mener, at andre kunne have misforstået hans humor. 

- Sagsbehandler brugte humor i forbindelse med sit arbejde, men det, han sagde under anklagen, var, at han ikke kunne udelukke, at noget af det, han havde sagt, kunne være blevet misforstået, fortæller Anne-Sophie Serring.

Den 34-årige mand har sin oprindelse i Somalia, men har boet i Danmark i 21 år. Han startede på sit nye studie i begyndelsen af januar og har ikke tidligere været straffet.