Har du glemt at aflevere biblioteksbogen, så ringer kommunen

Efter at regeringen har droppet SKATs fejlbehæftede digitale inddrivelsessystem, EFI, vil Odense Kommune inddrive restancer ved at ringe til borgerne.

I første omgang tager Odense Kommune fat på at inddrive 8,8 millioner kroner fra virksomheder og private, der skylder ejendomsskat via telefonen.

Komunen bestræber sig på at inddrive andre restancer samtidig med, hvis borgere både skylder ejendomsskat og andet.

I anden omgang vil kommunen tage fat på såkaldt civilretslige krav som for eksempel ubetalte bøder for for sen aflevering af biblioteksbøger.

For at løse opgaven bedst muligt kræver det koordinering og samarbejde mellem Borgerservice og Økonomi og Analyse i borgmesterforvaltningen.

Regeringen besluttede i september 2015 helt at droppe det uduelige inddrivelsessystem EFI og erstatte det med et nyt systemt, som dog først kan være klar i 2019.

Samtidig forlængede regeringen forældelsesfristen for restancer hos SKAT pr. 19.11. 2015.

Derfor vil Odense inddrive restancerne med noget så lavpraktisk som telefonen for at sikre kommunens likviditet og borgernes retssikkerhed.

Kommunen overvejer at outsource opgaven med inddrivelse for eksempel til et advokatfirma, men det er uklart, om det er lovligt, så kommunen har bedt om en juridisk vurdering hos KL.