I det fynske folks tjeneste

Hård kritik af børne- og ungdomspsykiatrien i Odense

Regionen bliver udsat for hård kritik af folketingets §71-tilsyn efter et uanmeldt besøg hos børne- og ungdomspsykiatrien i Odense.

00:30

1 af 2

Folketingets §71-tilsyn, hvis opgave det blandt andet er at føre tilsyn med behandlingen af blandt andet tvangsindlagte psykiatriske patienter, var i januar 2015 på uanmeldt besøg hos børne- og ungdomspsykiatrien i Odense, der hører under Region Syddanmark.

Efterfølgende udtalte tilsynet hård kritik af psykiatrihuset, blandt andet for ikke at sikre, at der har været tilstrækkeligt med personale til at håndtere det højere antal patienter. 

Afdelingen i Odense fik i september 2013 udvidet sengeantallet fra 8 til 22 senge. Samtidig blev målgruppen udvidet til også at indeholde de 18 og 19 årige.

Det har givet en række udfordringer, som tilsynet påpeger i sin kritik.

§71-tilsynet skriver i sin kritik, at de finder det 'særdeles kritisabelt, at der ikke har været fokus på at sikre de fornødne personalemæssige ressourcer i forbindelse med udvidelsen af afsnittet i september 2013 med aldersgruppen 18-19-årige.'

Psykiatrien skriver i et svar til §71-tilsynet, at en del medarbejdere valgte at forlade afdelingen i forbindelse med udvidelsen af sengetal og ændringerne i aldersgruppen for patienterne, hvilket resulterede i at afsnittet måtte åbne med en del ledige stillinger.

Det manglende personale var en stor faktor i en 'voldsom stigning i anvendelsen af tvang' af patienterne, skriver tilsynet videre i sin kritik. 

Den voldsomme stigning i bæltefikseringer var i tal fra omkring 20 fikseringer i 2013 til mere end 150 i 2014.

Efrterfølgende er tallet i 2015 faldet til omkring 120. Et fald på 19,9 %, ifølge svaret fra psykiatrien.

Hvad er § 71-tilsynet?

§ 71-tilsynets sagsområde er at føre tilsyn med behandlingen af bl.a. tvangsindlagte psykiatriske patienter, demente, der bliver tilbageholdt på et plejehjem, og tvangsanbragte børn. 

De kaldes under ét for administrativt frihedsberøvede. Tilsynet kaldes i daglig tale for § 71-tilsynet, da tilsynets opgave står i grundlovens § 71.

 

05:11 Luk video