I det fynske folks tjeneste

Hård linie mod forsømmelige bilister

Odense Politi vil fremover køre en mere konsekvent linie overfor bilister, der ikke møder op til periodisk syn, som ikke betaler vægtafgift eller har den lovpligtige ansvarsforsikring.

Fremover koster det kassen at udeblive fra periodisk syn af bilen

Bøde og pladerne klippes

Fra 1. marts vil politiet udskrive en bøde på 1000 kroner og klippe nummerpladerne hos bilister, der ikke dukker op til periodisk syn indenfor den fastsatte frist.

Bilister, der ikke betaler vægtafgift, får klippet pladerne og restancen vil blive søgt inddrevet.

Bilister, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring får en bøde på 500 kroner.

Slut med tålmodigheden

Hidtil har politiet gjort gentagne forsøg på at inddrive restancer, inden det kostede nummerpladerne, ligesom bilister fik flere indkaldelser til syn, inden straffen faldt.

Men forsømmeligheden blandt bilister har nået så stort omfang, at der nu bliver strammet op.

Det egentlige mål med det hele er at højne trafiksikkerheden ved at alle biler bliver synet korrekt og at alle har papirerne i orden, når de færdes i trafikken.