Havørn forsvundet i Odense Fjord

Den ene havørne ud af et par ved Egensedybet på Fyn er på uforklarlig vis forsvundet. Sidste år blev to dræbt med gift, og nu kan videoovervågning være på vej.

I starten af november 2010 kunne Dansk Ornitologisk Forenings lokale observatør meddele, at et nyt havørnepar havde slået sig ned i området omkring Egensedybet og "havørneøen" Leammer.

Familielivet udviklede sig planmæssigt, og mange folk kunne i det tidlige forår nyde ørnenes imponerende flugt over området.

Angrebet af krager

Omkring 19. marts begyndte fuglene at ruge på de nylagte æg. Men derefter forsvandt den ene af fuglene på uforklarlig vis. Den blev sidst set ved reden 28. marts.

- Den enlige ørn fortsatte med at ruge, og æggene klækkede. Det kunne jeg se ud fra af betragte ørnenes adfærd, fortæller redekoordinator Anders Vedel.

Den enligt ørn forsøgte at opfostre de nyklækkede unger alene, men den blev konstant angrebet af krager.

Ungerne døde formentlig efter en uges tid, og 30. april opgav den sidste voksne ørn endeligt og forlod redestedet.

To ørne dræbe med gift

DOF's redekoordinator Anders Vedel fik tilladelse fra Naturstyrelsen til at gå i land på Leammer for at lede efter den forsvundne ørn på øen. Men uden resultat.

I sidste ynglesæson blev to ørne slået ihjel med gift.

Drabet var planlagt og tog livet af den voksne hun og den store unge i reden. De blev fundet med forgiftet duekød i kroen og halsen.

På trods af politiets arbejde og en stor dusør på 50.000 kr. er det ikke lykkedes at pågribe gerningsmanden.

Overvejer webcam

Dansk Ornitologisk Forening har modtaget en større donation fra Villum Fonden til et projekt, der skal øge den danske ynglebestand af otte udvalgte fuglearter - herunder havørnen.

- Vi overvejer nu, om havørne-reden i Odense Fjord kunne være et sted, hvor vi skal opsætte et webkamera. Det kan både have en formidlings værdi, men kan samtidig være med til at dokumentere hvad der sker ved reden, siger Michael Borch Grell, leder af DOF's Naturfaglige Afdeling.

Havørneøen Leammer

Vis Leammer på et større kort