Her er Odense Business Task Force

I dag blev holdet bag Odense Business Task Force præsenteret. Holdet skal udarbejde konkrete forslag, der skal sikre den størst mulige vækstskabelse i Odense - i dag og i fremtiden.

Fire mand og én kvinde. Sådan ser holdet bag Odense Business Task Force ud. Holdet skal i august komme med konkrete forslag, der kan skabe vækst, få flere i arbejde og forbedre produktiviteten i Odense.

De fem medlemmer er:

  • Formand: Lars Nørby Johansen, tidligere koncerndirektør i Falck, formand for Danmarks Vækstråd, medlem af regeringens vækstforum samt bestyrelsesformand i SDU.
  • Connie Astrup-Larsen, administrerende direktør hos Kompan og tidligere direktør i Royal Unibrew.
  • Niels Thorborg, administrerende direktør og ejer af 3C Groups samt bestyrelsesformand hos Odense Sport & Event.
  • Peder Tuborgh, administrerende direktør hos Arla Foods, formand for regeringens Vækstteam for Fødevarer og formand for Global Dairy Forum.
  • Jesper Strandskov, professor og dekan på Syddansk Universitet. Forsker bl.a. inden for områderne virksomheders internationalisering, strategisk ledelse og forretningsudvikling.

Fyns dystre fremtid

Det glæder regionsrådsformand Carl Holst (V), at Odense på den måde tager sit ansvar for at sætte gang i hjulene alvorligt. For i det OECD-review, som regionen har fået udarbejdet, ser det dystert ud for Fyn.

Således ligger indkomstniveauet, befolkningstilvæksten og uddannelsesniveauet på Fyn under landsgennemsnittet, og tallene viser også, at Fyn har svært ved at holde på de højtuddannede.

- I Region Syddanmark har vi længe arbejdet på at tackle udfordringerne med stagnerende produktivitetsvækst og mangel på arbejdskraft i det Syddanske. Med Odense-initiativet ser vi frem til, at der skabes endnu stærkere opbakning til de initiativer, vi har taget i regionen, siger Carl Holst.

Glæder sig over opgaven

Lars Nørby Johansen glæder sig til at give sig i kast med opgaven.

- Da Anker Boye spurgte, om jeg ville stå i spidsen for Odense Business Task Force, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. Odense er på den ene side udfordret af krisen, men samtidig står Odense med en unik mulighed, hvor en investeringspool på 25 milliarder kroner vil ændre byen, mener Lars Nørby Johansen.

En sammenligning med de seks største byer viser, at Odense blev hårdere ramt af krisen end både København, Aarhus og Aalborg. Og ledigheden er den 8. højeste i landet.

Ifølge kommunen står byen på kanten af en årti, hvor der investeres mere end 25 milliarder kroner i byens udvikling.

Økonomiudvalget har derfor ønsket at nedsætte Odense Business Task Force, som skal komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke væksten i de odenseanske virksomheder på kort og lang sigt.