Her er støjrapporten: Flere steder i byen larmer letbanen mere end tilladt hver nat - hele tiden

Odense Letbane orienterede Økonomiudvalget om resultatet af nye støjmålinger langs letbanen. Letbanens leverandører vil blive afkrævet en handlingsplan.

Med onsdagens offentliggørelse af nye målinger langs den 14,5 kilometer lange og nyåbnede letbane i Odense er der lagt op til en armlægning, der ikke kun kan blive dyr for taberen, men også langvarig for alle involverede parter - også de støjplagede beboere.

De nye målinger er foretaget af det danske rådgivningsfirma Cowi og tilsidesætter de målinger spanske AV Ingenieros tidligere har foretaget for letbanens hovedentreprenør, spanske Comsa.

Oven i bekræfter Cowis målinger af vibrationer og lavfrekvent støj den strøm af klager som kommer fra borgere langs banen.

quote Det bliver ikke løst på et år

Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen, Odense Letbane

Målingerne viser nemlig, at støjen ofte er over de vejledende grænseværdier. Det fremgår af en 24 sider lang orientering som Odense Letbane gav kommunens Økonomiudvalg onsdag, en orientering som TV 2 Fyn er i besiddelse af.

Cowi har udført såkaldt akkrediterede kontrolmålinger i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer på ti forskellige lokationer langs letbanen.

Akkrediterede målinger betyder, at det giver Odense Letbane lovhjemmel til, at sige til Comsa at der er fejl, og at Comsa skal rette fejlen inden for kontrakten, og at omkostningerne således påhviler Comsa.

Cowis målinger viser, at støjgenerne er størst på Vestre Stationsvej, Østre Stationsvej, Stadionvej og Nyborgvej. Her viser rapporten, at op mod 100 procent af afgangene overskrider de vejledende grænseværdier i aften- og nattetimerne (se tabel herunder).

I dagtimerne er der på tre lokationer på Vester Stationsvej og Østre Stationsvej målt vibrationer som ligger over grænseværdierne ved mellem 50 procent og 79 procent af afgangene.

Når der måles lavfrekvens støj mellem klokken 06.00 og 07.00 og mellem klokken 18.00 og 19.00 overskrides de vejledende grænseværdier ikke kun på de ovennævnte adresser, men også på Middelfartvej, ved Hotel Odeon og på Hans Jensens Stræde i Odenses gamle bykerne.

Det er således kun på Kærlandsvænget i Odense S, at Cowi ikke kan måle overskridelse af Miljøstyrelsens retningslinjer.

Krav om handlingsplan

Udover resultaterne af friske målinger på ti forskellige lokationer langs letbanen peges der i kontraktens bestemmelser på, at "en mangel/Critical Defect konstateret efter afleveringen, og skal dermed afhjælpes omgående". 

Og det er de målte overskridelser.

Odense Letbane vil kræve at Comsa og Stadler udarbejder en handlingsplan indenfor to uger. Det har de forpligtet sig til i kontrakten, men de har så også retten til selv at foretage udbedringerne.

Odense Letbane har dog bedt Cowi om at udarbejde et forslagskatalog, som indeholder beskrivelser af både kortsigtede og langsigtede løsninger. Løsninger som tilbydes Comsa og Stadler, at kunne anvende.

Letbanen udsender både luftbåren støj og vibrationer gennem undergrunden
Letbanen udsender både luftbåren støj og vibrationer gennem undergrunden
Foto: Daniel Oxholm Sørensen

- Det bliver ikke løst på et år

Odense Letbanes bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen, oplyste onsdag aften til TV 2 Fyn, at der nedsættes en ekspertgruppe, og ifølge dagens orientering til Økonomiudvalget er der opsat måleudstyr ved Hestehaven, hvorfra der dagligt modtages data.

Af orienteringen fremgår det, at "det vil tage tid at finde årsager og sikre afhjælpning". Bestyrelsesformanden kom tidshorisonten nærmere, da han onsdag aften blev interviewet af TV 2 Fyn.

Her refererede Jesper Rasmussen til erfaringer fra Københavns Metro, hvor det tog to år før de ikke kunne "gøre lydbilledet bedre".

- Jeg håber, vi kan gøre det hurtigere, og jeg tror, hvis alle lægger skulder under, at vi kan gøre det hurtigere, men det bliver ikke løst på et år, sagde Jesper Rasmussen.

At der er støj langt over de vejledende grænseværdier kender Lotte Krog Iversen alt til. Hun bor på Vestre Stationsvej, som er et af mest støjplagede steder langs Odenses nyåbnede letbane.

Hun har bedt om at blive genhuset og har ikke sovet hjemme siden 25. maj.

document — Odense Letbanes orientering om støj og vibrationer, 2.40 MB