Hil Odin!

Klokken 12 blev Odins Bro indviet. Jane Jegind og Anker Boye tog sig af de officielle ord og hurra-råb. Mens Odin fra den lokale vikingeforening indviede broen med mjød og Hil Odin!