I det fynske folks tjeneste

Hjemløse: Andre bør lære af Odense

Odense er lykkedes med at nedbringe antallet af hjemløse - stik mod udviklingen i resten af Danmark.

Foto: Sofie Mathiassen / Scanpix

Antallet af hjemløse i Danmark stiger fortsat, og særligt i de store byer er der flere og flere, der må kæmpe med en tilværelse uden fast tilholdssted.

Men i Odense har de knækket kurven. Siden 2009 er antallet af hjemløse faldet med 35 procent. Det viser nye tal fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har foretaget en optælling af hjemløse i Danmark.

- Det er svært ikke at være en glad mand i dag, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Steen Møller (K).

- Selv om landstallene ikke er sjov læsning, glæder jeg mig over udviklingen i Odense. Det gælder både det samlede antal hjemløse, men ikke mindst antallet af unge hjemløse i Odense, som vi har haft særligt fokus på de senere år. 

Læs også Festival for hjemløse og cremede høns

Siden 2015 er antallet af unge hjemløse i Odense faldet fra 30 til 20 ved optællingen i 2017.

- Det indikerer, at vores tilgang og vores fokus på at få de hjemløse - og især de unge hjemløse - hurtigt i egen bolig har haft en effekt, siger Steen Møller.

På landsplan er antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år i den samme periode steget med ti procent. Udviklingen fra 2009 til i år viser en stigning på hele 103 procent. For de 25 til 29-årige er de tilsvarende tal endnu højere. 

Odense som forbillede

Antallet af hjemløse i Odenses gader er i reelle tal faldet fra 173 personer i 2009 til 113 i 2017. De gode resultater får Sand, de hjemløses landsorganisation, til at rose indsatsen, som de mener, at de øvrige store byer bør lære af.

- Odense har som en af få byer formået at knække kurven på grund af en systematisk tilgang til at skaffe de hjemløse en bolig. Og det fokus på boliger virker. Odense har været hurtige til at skaffe lavindkomstgrupper bolig, også studerende, og derved slipper de for mange problemer. Men udover at de er lykkedes med at skaffe boliger, så har de også formået at tilknytte den hjælp, der skal bringe de hjemløse videre i livet, siger Sofie Bay-Petersen, der er informationsmedarbejder i Sand. 

Læs også Nicolai blev afpresset af Black Army: - Jeg fortryder ikke, jeg stod frem

Hun peger dog også på, at Odense fortsat har en udfordring i form af mangel på herbergspladser. I Odense overnatter en stor del af de hjemløse på natvarmestuer, der ikke giver samme mulighed for at yde støtte og omsorg.

- Det er et tag over hovedet, men heller ikke mere end det. De hjemløse får langt mere støtte på et herberg, der kan hjælpe folk videre i livet - som Odense jo ellers er rigtig gode til, siger Sofie Bay-Petersen.

Trods den positive udvikling i antallet af hjemløse ved rådmand Steen Møller godt, at arbejdet med de hjemløse ikke er nået i mål.

- Jeg er godt klar over, at vi ikke har løst alle problemer, og der skal fortsat arbejdes hårdt, men i dag tillader vi os at glæde os over de mange borgere, der er hjulpet videre i livet, siger Steen Møller.