I det fynske folks tjeneste

HK kræver sikkerhed for lovlydige ansatte

Kommunerne skal kende deres ansvar, når ansatte eller tillidsfolk som i svindelsagen fra Odense Renovation afslører råddenskab på deres arbejdsplads, mener HK/Kommunal.

Kommunerne skal kende deres ansvar, når ansatte eller tillidsfolk som i svindelsagen fra Odense Renovation afslører råddenskab på deres arbejdsplads, mener HK/Kommunal.

Kommuner og regioner bør omgående tage initiativ til at få skabt nogle procedurer i de relevante samarbejdsudvalg, som beskytter de medarbejdere, der fortæller om svindel, lovbrud eller misbrug på arbejdspladsen lyder det fra HK/Kommunal.

En fyret og advarsel til tillidsmand

Reaktionen kommer efter en ansat er blevet fyret, og en tillidsrepræsentant har modtaget en advarsel, fordi de afslørede svindel med vejning af affald i Odense Miljøcenter.

- De relevante medarbejderudvalg bør være omdrejningspunkter for, at alle 98 kommuner nu indfører nogle procedurer, der også i praksis giver tryghed i ansættelsen for de dygtige og loyale medarbejdere, som har viden om uregelmæssigheder på arbejdspladsen. Vi skal simpelthen have sikkerhed for, at lovlydige medarbejdere ikke udsættes for repressalier, siger Bodil Otto.

Ekstra betændt sag

Bodil Otto betegner sagen fra Odense som ekstra betændt, fordi den tillidsrepræsentant, som den nu fyrede medarbejder også henvendte sig til, har modtaget en skriftlig advarsel for "illoyalitet".

- Vores fyrede medlem handlede helt rigtigt ved at videregive sin viden til sin tillidsrepræsentant. Men ledelsen i Odense Miljøcenter har ladet hånt om den særlige beskyttelse, der i over hundrede år har været gældende for tillidsrepræsentanter, og som er omdrejningspunktet for hele den danske model, fastslår Bodil Otto.

- Både i Odense og i andre kommuner, hvor kæden er hoppet af, agter vi at forfølge sager om tillidsmandsbeskyttelse helt til dørs, siger Bodil Otto.