Hotline til straksafskrivere

Fra onsdag morgen er der hjælp at hente for de virksomheder, der vil i gang med at udnytte Regeringens nye aftale om straksafskrivninger. Odense Kommune opretter en hotline.

Regeringen har netop indgået en aftale om afskrivninger for virksomheder, som giver investeringer for 15-20 mia.kr. i 2012 og 2013 og skal øge beskæftigelsen med 7.500 nye jobs. Den pulje vil Odense have andel i.

- De odenseanske virksomheder, som kan have gavn af at investere i nye maskiner skal ikke have bøvl med bureaukratiet, siger borgmester Anker Boye.

Odense Kommunes hotline bliver administreret af Odense Kommunes erhvervskontakt.

Aftalen giver virksomheder mulighed for, at virksomheder investerer i ny driftteknologi, apparatur og maskiner og får en præmie for det. Det sker ved at øge afskrivningsgrundlaget med 15 procent, således at hver gang virksomheder investerer for 1 krone, kan de afskrive 1,15 kroner.

- Vi har mange små og mellemstore virksomheder i Odense, og det kan være svært at gennemskue aftalen og procedurerne for at straksafskrive. Vi åbner derfor en hotline, hvor virksomheder kan få lidt hjælp til at komme videre med investeringerne, siger rådmand Steen Møller.

Find Erhvervskontakten her