I det fynske folks tjeneste

Hurtig reaktion: Ny beredskabsplan mod digitale krænkelser

Lærere og elever skal være klar til at reagere hurtigt og korrekt, hvis der sker ulovlige eller krænkende delinger af foto på Odenses skoler.

Lærere og elever kan nu hente hjælp i en pixibog, hvis de får mistanke om at der er sket digitale krænkelser på deres skole.

Fremover kan lærere hente vejledning i en beredskabsplan og en lille pixibog, hvis de oplever, at nogle elever har delt nøgenbilleder af hinanden. I punktform får lærerne klar besked om, hvad de skal gøre, og i hvilken rækkefølge de skal handle.

Det er byrådsmedlem Mark Groosmand fra Venstre, der på baggrund af det stigende antale digitale krænkelser har taget initiativ til den nye beredskabsplan.

Læs også Fynske skoleelever vil undgå deling af nøgenbilleder med ny video

- Som vi har set i den landsdækkende sag med 1024 sigtede unge, så har ulovlig billeddeling - ikke mindst når det har børnepornografisk karakter med unge under 18 - alvorlige konsekvenser for både ofre og gerningsmænd. Og det skal vi som samfund tage seriøst, siger han.

Indsatsen er en del af Odense Kommunes indsats mod cybercrime, som Odense Byråd har sat i værk.

- Jeg er glad for, at vi nu klæder skolerne godt på til at spotte ulovlige billeddelinger og håndtere dem korrekt og hurtigt ved at anmelde dem. Barnet, som er den forurettede, vil med en anmeldelse automatisk blive beskyttet i forhold til sin retssikkerhed, men også i forhold til politiets videre efterforskning, siger Mark Grossmann.

Beredskabsplanen beskriver, hvornår lærerne skal gribe ind, og hvordan de dokumentere en eventuel digital krænkelse via screenshots eller affotografering. Planen giver også vejledning i, hvordan politi og forældre skal involveres i episoden.

Læs også Nadia fik stjålet nøgenbilleder: - Det rør mig ikke mere

Børn skal færdes sikkert

De nye beredskabsplaner bliver hilst velkommen i Odenses skoler, hvor de vil være et vigtigt supplement til den forebyggende indsats, der allerede finder sted i form af undervisning i digital dannelse.

- Vi er nok mange, der de seneste par måneder er blevet overraskede over, hvor udbredt og alvorligt deling af krænkende billeder og videoer er blandt unge mennesker. Derfor er det også af stor betydning, at de voksne omkring de unge nu bliver endnu mere oplyste om lovgivningen på området. I en travl hverdag er det en hjælpende hånd til skoleledere og lærere, at de nu får en beredskabsplan at støtte sig til, siger Susanne Crawley Larsen (R), der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen.