Husejere frustrerede over letbaneplaner

Odense Kommune havde torsdag indbudt husejere til informationsmøde om den kommende letbane. I alt 184 husejere må afgive dele eller hele deres grund til letbanen i Odense.

I følge tidsplanen for anlæggelse af letbanen kan der gå flere år, før husejerne ved om de er købt eller solgt. Indtil da er de bundet til usælgelige ejendomme.

Midt i august begyndte Odense Kommune at ringe til de 184 berørte hus- og virksomhedsejere. Og torsdag eftermiddag var de så indbudt til informationsmøde.

Og det var frustrerede husejere der deltog i informationsmødet.

- Vi har fået at vide, at vi sandsynligvis skal eksproprieres, og der er ikke særligt smart at skulle flytte en 1200 kvadratmeter stor forretning væk fra et lokalområde. Jeg har haft det skidt med det i de sidste otte dage, siger Brian Juulsmose, der er daglig leder af TC Gulve i Odense-forstaden Tarup.

Q8-tansksationen på Vestre Stationsvej i Odense kommer også i klemme.

- Vores indkørselsvej skal eksproprieres, og så kan jeg lige så godt lukke forretningen, siger forretningschef James McCarthy fra Q8 på Vestre Stationsvej i Odense.

Tidligst ekspropriation i 2015

Men der var ikke meget trøst at hente for de berørte borgere på informationsmødet.

- Der er nogle grundlæggende principper, som vi bliver nødt til at følge i en proces som den her. Og først skal finansieringen falde på plads, siger letbanechef Mogens Hagelskær fra Odense Kommune.

Ekspropriationerne kan først begynde, når Folketinget har vedtaget en anlægslov om Odense Letbane. Ifølge tidsplanen for letbanen i Odense vil Ekspropriationskommissionen tidligst i begyndelsen af 2015 kunne begynde at behandle sagerne.

Fra efteråret 2015 og frem til sommeren 2016 vil Odense Letbane så efter Kommissionens beslutninger begynder at overtage arealerne. Men det forudsætter at tidsplanen holder og at finansieringen kommer på plads.

Letbanen skal stå færdig i 2020

By og kulturrådmand Steen Møller, Kons., fra Odense Kommune har henvendt sig til transportminister Pia Olsen Dyhr, SF, for at få mulighed for at forhåndsekspropriere de berørte husejere, men det forhindrer den nuværende lovgivning.

Byggeriet af Odense Letbane skal begynde i 2016 og letbanen skal stå færdig i 2020. Letbanen får 26 stationer i alt fra Tarup i det nordlige Odense til Hjallese i syd. Letbanen vil have afgang hvert 10. minut fra alle stationer og have sammenhæng til busnet, regionaltog og intercitytog.

Tidsplan for Odense Letbane