Husejere kan vente i årevis

Husejere, der bliver berørt af den kommende letbane i Odense, kan komme til at vente i årevis på en afklaring. Det viser kommunens egen tidsplan.

I sidste uge gik Odense Kommune i gang med at kontakt de husejere, der bliver berørt af byggeriet af den kommende letbane i Odense.

Odense Kommunes opgørelse viser, at der er tale om 14 hel-ekspropriationer og 170 delekspropriationer.

- Vi er fuldt opmærksomme på, at budskabet om, at man som virksomhedsejer eller borger kan blive ramt af behovet for ekspropriering, er ganske ubehageligt. Når vi alligevel vælger, at gå så relativt tidligt i processen, skyldes det, at vi vil sikre borgerne, den bedste og mest direkte kommunikation, om situationen i forhold til Odense Letbane, som det ser ud nu, udtaler letbane chef Mogens Hagelskær.

I følge tidsplanen for anlæggelse af letbanen kan der gå flere år, før husejerne ved om de er købt eller solgt. Tidligst i begyndelsen af 2015 vil Ekspropriationskommissionen begynde at behandle sagerne.

Tidsplan for Odense Letbane

August 2013

o Alle berørte borgere informeres via telefonopkald og brev om situationen og inviteres samtidigt til informationsmøde.

Primo 2014

o Offentlig høring af Kommuneplantillæg og miljøvurderinger. Der afholdes offentlige møder om letbanens påvirkning af de enkelte kvarterer. Møderne vil blive annonceret i dagspressen og alle er velkomne. Borgerne kan herefter indsende høringssvar til kommunen.

Ultimo 2014

oAnlægslov Når der er opnået en politisk aftale mellem Odense Kommune og staten, kan Folketinget vedtage en anlægslov. Loven bekræfter linjeføringen og de nødvendigheder etableringen af Letbanen og finansiering.

Primo 2015

o Sagen sendes til Ekspropriationskommissionen. Kommissionen er den myndighed, der skal behandle både projektet og den enkelte ejers ekspropriationssag. Kommissionen er en helt

uafhængig instans.

Efterår 2015 - midt 2016

o Iværksættelse. Efter Kommissionens beslutninger vil Odense Letbane overtage eventuelle arealer.

2016-2019

o Anlægsarbejde

Primo 2020

o Letbanen åbner 16. August 2014

Kilde: odense.dk