I det fynske folks tjeneste

Husk dem der glemmer

Det er international Alzheimerdag, og det markeres i Odense ved et stort arrangement for og om demente og deres pårørende.

Den Internationale Alzheimerdag, 21. september, er en dag, hvor vi husker på dem, der glemmer. Dagen markeres over hele landet, og den skal, trods det alvorlige emne, ikke være en sorgens dag. Det skal være en fejring af de mange  muligheder, der er for borgere med demens og deres pårørende.
 

Vigtigt at sætte fokus på demens
-Den Internationale Alzheimerdag er vigtig, fordi den er med til at sætte fokus på demensområdet - et område, vi ikke har råd til at ignorere, siger administrerende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, Gitte Østergaard, som også vil deltage i arrangementet med et oplæg om Odense Kommunes demensstrategi. Hun fortsætter:
 
- I takt med at vi bliver ældre, øges risikoen for demens, og I Odense Kommune ønsker vi at være i front for udviklingen på området, så vi på den bedste mulige måde kan støtte borgere med demens samt deres pårørende til at få en god tilværelse trods sygdommen. 

Læs også Lauge er demensven: - Man skal huske at være god mod demente

Sang og foredrag
I Odense bliver dagen markeret med et arrangement i Seniorhus Odense. Dagen vil byde på en blanding af faglige og personlige oplæg, musikalske indslag i form af blandt andet fælles gospelsang, og der vil også være mulighed for at høre om alle de tilbud, der findes til demente og deres pårørende - både de kommunale og de private. Man kan for eksempel høre om mulighederne for aflastning for både den demente og de pårørende, aktivitetstilbud og plejeboliger samt om demenskurser.

En række eksperter, pårørende og demente vil på dagen fortælle om demens. Man kan blandt andet møde Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen, Steen Hasselbalch, professor i demenssygdomme og Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift. Hun fortæller om at være pårørende.
 
Arrangementet er gratis og finder sted i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

 
Fakta om demens
Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens vil der i 2020 være 3005 personer med demens i Odense. Og dette tal forventes at stige til 3385 personer i 2025.
 
Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af. Der er dog mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens. Bl.a. vaskulær/kredsløbsbetinget demens, Lewy body demens, demens ved Parkinsons sygdom og frontotemporal demens.

 

Se med på TV2/ FYN kl. 14.10