I det fynske folks tjeneste

Hver tredje brandalarm er blind

Hver tredje gang brandvæsenet rykker ud i Odense er der ingen brand. Det viser tal fra Beredskabsstyrelsen. De blinde alarmer koster masser af penge og spilder brandvæsnets tid.

01:03

01:46

1 af 4

1.025 gange i 2010 rykkede Odense Brandvæsen afsted med udrykning med  fuld bemanding. Men 347 gange var der slet ingen brand, da brandmændende nåede frem. Det svarer til at hver tredje alarm er blind.

- Vi er rigtig kede af de mange blinde alarmer. Det spilder vores tid, siger Mads Dalgaard, afdelingsleder i Odens Brandvæsen.

Årsagen til de mange blinde alarmer er ofte de automatiske brandalarmeringsanlæg, der er installeret i virksomhederne. Når anlæggene ikke blive serviceret eller anvendt korrekt ender det ofte med en blind alarm.

- Det er voldsomt dyrt for samfundet med alle disse forgæves udrykninger, og tallet kan komme meget længere ned, hvis virksomhederne vedligeholder deres alarmeringsanlæg, siger Ulrik Juul fra Titech Electric i Odense.

I følge Ulrik Juul skal virksomhederne uddanne personale, der ved hvordan anlæggene virker, og husker at koble dem fra, når der fx kommer håndværere i virksomheden.

- Det koster ejeren af en bygning ca. 3.700 kroner hver gang, en alarm går uden grund. De penge kan man jo ligeså godt bruge på at få en autoriseret installatør i Automatiske Brandsikringsanlæg (ABA) til at gennemgå og opgradere anlægget, så det virker optimalt, er baseret på den nyeste teknologi og fungerer så intelligent som muligt, siger Ulrik Juul.

Af de 347 blinde alarmer i Odense skyldtes de 309 blinde alarmer fra alarmeringsanlæg.

På landsplan var der i 2010 13.582 blinde alarmer.