I det fynske folks tjeneste

IKEA uden trafikkaos

Fredag offentliggøres IKEAs forslag til varehusprojektet i Odense. Her er samarbejdet med kommunen for at gøre konsekvenserne af den ekstra trafik minimale.

Trafikspecialister fra Odense Kommune har regnet på, hvordan de 2280 ekstra biler bedst føres til det nye IKEA.

Det nye varehus, som skal ligge i FynByen ved Rosengårdcentret, medfører en ændring i både gang- og vejsystemer, for at få tilførslen af de mange ekstra trafikanter til at forløbe uden kaos.

- Vores trafikspecialister har fra starten haft et godt samarbejde med IKEAs konsulenter om at løse trafikken til alles bedste, udtaler By- og Kulturrådmand Anker Boye.

Kommunen planlægger at anlægge et nyt offentligt gang- og cykelstisystem med blandt andet en tunnel under Ørbækvej, så skolebørn fra Blangstedgård kan komme sikkert i skole.

Det 55.800 m2 store varehus skal desuden bygges på søjler, så trafikken kan afvikles fra alle sider.

Den daglige distributionstrafik til IKEA vil blive ført om bag varehuset via Niels Bohrs Allé og Gørtlervej - og tre adgangsveje, herunder en ny højresvingsbane, vil føre kunderne til IKEA.

Trafikspecialisterne har vurderet, at der vil komme omkring 2280 ekstra biler hver dag, og det er altså den ekstra belastning, trafikspecialisterne har forsøgt at tage hensyn til.

- Det er en stor tilfedsstillelse for mig, at vi kan være med til at skabe mere helhed i området og blandt andet give eleverne fra Blangstedgård en sikker skolevej, siger varehus Jette Jørgensen.

- Jeg synes, vi har lavet et rigtig godt projekt sammen med Odense Kommune, som jeg håber, de andre detailhandlere i FynByen og odenseanerne tager godt imod.

Det nye IKEA forventes åbent i 2009

Læs mere om IKEA

Fakta om IKEA


  • Det nuværende IKEA i Odense er verdens mindste (1500 m2), men har den bedste omsætning per kvardratmeter.
  • Det nye IKEA bliver 34.500 m2.
  • Der bliver lavet omring 1000 parkeringspladser til varehuset.
  • Varehuset kommer til at beskæftige 300 medarbejdere.
  • IKEA regner med 1.100.000 om året.
  • 50.000 fynboer tager i årligt turen til IKEA Århus.