I det fynske folks tjeneste

Indsats over for udviklingshæmmede alkoholikere

Antallet af udviklingshæmmede med alkoholproblemer har været støt stigende de seneste år, og nu vil Odense Kommune forbedre indsatsen over for denne gruppe af misbrugere.

I dag lever udviklingshæmmede i stort omfang et mere selvstændigt liv end tidligere. Mange har arbejde, fritid egen bolig og det har medført at en voksende gruppe får problemer med afhængighed af alkohol.

I samarbejde med Udviklings- og Formidlingsceteet på Handicapområdet og Fyns Amts Alkoholdbehandlingscenter skal kommunen i første omgang have overblik over problemets omfang og derefter komme med forslag til hvordan de udviklingshæmmede kan hjælpes ud af deres misbrug af alkohol.

- Det er et område, hvor der i høj grad mangler forskning og metoder, da de udviklingshæmmede, p.g.a deres handicap stiller andre krav til de professionelle i forhold til at finde hensigtsmæssige behandlingsmetoder. Det prøver vi at råde bod på i det nye samarbejde, hvor vi kan opsamle erfaringer og udvikle bedre metoder til at hjælpe de udviklingshæmmede med deres alkoholmisbrug, siger rådmand Søren Thorsager(S) fra Odense Kommune.