Indvandrere har høj risiko for sukkersyge

Visse grupper af borgere med anden etnisk baggrund end dansk har højere risiko for at få type 2 diabetes, men det ved de slet ikke. Derfor gør det nye sundhedscenter i Vollsmose en ekstra indsats for at få fat i indvandrerne.

Diabetesdag

Hele onsdagen stod sundhedscentret i Egeparken i diabetesens tegn med diverse tilbud: Mål dit blodsukker, få gode kostråd, tag et stykke frugt og se en film på for eksempel urdu.

Det er første gang, at oplysning om diabetes målrettes mod indvandrere. Sundhedsstyrelsen har fået lavet en dvd om diabetes på urdu, arabisk, tyrkisk og dansk, og den blev vist i sundhedscentret.