Integration af tosprogede elever igen til debat

Skal tosprogede elever fordeles over hele kommunen, eller skal der findes andre løsninger. Det er igen på dagsordenen i Odense.

På enkelte skoler i Odense er over halvdelen af eleverne tosprogede, og flere skoler har op mod en tredjedel tosprogede elever. Andre steder i kommunen er antallet af tosprogede elever helt nede omkring en enkelt procent.

Også i daginstitutionerne er der stor forskel på, hvor mange tosprogede børn man har.

Den ulige fordeling ser flere partier som et problem.

- Vi har den udfordring, at man ligger konsekvent to karakterer lavere, hvis man kommer fra nogle af de skoler, hvor der er allerflest tosprogede, og det synes jeg simpelthen ikke, at de her børn fortjener, siger Tim Vermund, der sidder i Børn og Ungeudvalget for Socialdemokratiet.

I partiet har man en ambition, at ingen skoler har mere end 25 procent tosprogede elever. For nylig foreslog han, at man lod skoler med høje tosprogsprocenter afvise elever andre skoledistrikter. En del elever fra Vollsmose søger i dag til Seden Skole og Ejerslykkeskolen, som ikke kan afvise dem, fordi der er frit skolevalg. Det ville de kunne, hvis forslaget blev ført igennem.

Samtidig foreslår han, at tosprogede elever skal have frit lejde til at søge mod skoler, hvor tosprogsprocenten er lav.

Konservativ modstand

Baggrunden for Socialdemokratiets forslag er blandt andet, at man har erfaringer med, at forældre sender deres børn på fri- og privatskoler, hvis en folkeskole kommer over 30 procent tosprogede.

Men hos Konservative giver man ikke meget for begrundelsen om, at det skulle gavne folkeskolerne.

- Det her hjælper ikke folkeskolen, det styrker kun privatskolerne, for flere ressourcestærke forældre vil fravælge folkeskolen, fordi deres barn ikke skal være en deltager i et socialdemokratisk lighedseksperiment, lød det blandt andet fra Konservatives Søren Windell, da han i et opslag på Facebook kritiserede Socialdemokratiets forslag.


Hos Venstre mener Sanne Skougaard Andersen, at et loft over antallet af tosprogede elever kan komme på tale. Dog med visse forbehold.

- Det skal ses på den måde, at det kan defineret ud på den enkelte skole, børnehave eller vuggestue, fordi nogle steder er man bedre til at håndtere problemerne end andre steder, siger hun.

Løst eller KVast

På grund af udfordringerne med integration i folkeskolen var fire lokalpolitikere fra Odense Kommune inviteret med i eksperimentet Løst eller KVast.

Der var tale om politikerne Tim Vermund (S), Carsten Sørensen (DF), Sanne Skougaard Andersen (V) og Søren Freisleben (Ø).

I toppen af artiklen kan du se, præcis hvordan det foregik.

Man kan se flere afsnit af Løst eller KVast på tv2fyn.dk/kvast.

Se hele politikernes forhandling
Fotograf: Fotograf: Jonathan Malat Redigering: Jonathan Malat/Anton Gyde
36776-e0989a3b.jpeg
36776-e0989a3b.jpeg
enhedslisten
Enhedslisten
Søren Freiesleben
Født 21/2/1975
280405-40c67cb7.jpeg
280405-40c67cb7.jpeg
V
Venstre
Sanne Skougaard Andersen
Født 25/12/1973 i Odense
227212-fd47f1f2.jpeg
227212-fd47f1f2.jpeg
a
Socialdemokratiet
Tim Vermund
Født 29/10/1983 i Odense
227726-351ce6b6.jpeg
227726-351ce6b6.jpeg
DF_2
Dansk Folkeparti
Carsten Sørensen
Født 29/3/1974