I det fynske folks tjeneste

IT-sæl og ferietur til Odense-ældre

Midt i årtiers største besparelser har Socialministeriet bevilliget et lille tilskud til ældreplejen i Odense. 1,2 millioner kroner er på vej ind på kontoen.

Socialministeriet har bevilliget 1,2 mio. kroner til ældre i Odense Kommune.

Pengene skal blandt andet bruges til at uddanne medarbejdere i Marte Meo-metoden. En metode, der ved hjælp af videooptagelser skal forbedre kommunikationen med demente.

Der er også penge til aktivitets- og træningstilbud, ligesom flere plejecentre har fået bevilliget penge til konkrete projekter. Således får Enrum Plejecenter 30.000 til demens-venlige malerier, Sanderum Plejecenter kan bruge 76.000 på en IT-sæl, mens Ejlstrup Plejecenter har fået 82.500 til en ferietur på Slette Strand.

Pengene kommer fra Socialministeriets pulje for bedre ældrepleje, der i 2010 er på 50 mio. kroner.