I det fynske folks tjeneste

Ja til otte etagers hotelbyggeri

Odense Banegårdcenter får efter al sandsynlighed en ny naboejendom på otte etager. By- og kulturforvaltningen afviser alle indsigelser mod at nedrive en bevaringsværdig ejendom og tillader nybyggeri på Østre Stationsvej.

Sådan kommer det nye hotel ved siden af banegården til at se ud.

Cab Inn-hotel ejer grunden på Østre Stationsvej 7-9, og hotellet ønsker at nedrive den gamle ejendom og opføre en ny hotelbygning på otte etager ved siden af banegården i Odense. Hvis politikerne giver tilladelse vil nybyggeriet blive på højde med Banegårdcentret.

Men den eksisterende bygning er erklæret bevaringsværdig og planerne om at nedrive bygningen møder modstand fra både SF og Dansk Folkeparti.

Et flertal i byrådet bakkede dog op om nedrivningsplanerne, da lokalplanen blev offentliggjort i februar i år.

Ny vurdering af bygningen

I offentlighedensfasen er der kommet i alt fem indsigelser mod nedrivningen og opførelsen af et nyt hotel på grunden. De fleste af borgerne gør indsigelser mod at kommunen tillader nedrivning af en bevaringsværdi ejendom i Odense centrum.

By- og Kulturforvaltningen har nu gennemgået indsigelserne og alle klager bliver afvist. Forvaltningen har vurderet den eksisterende bygnings placering og sammenhæng med øvrige bygninger, og lægger op til at hotellet får sin tilladelse til at rive ned og opføre en ny bygning på maksimalt otte etager.

Den endelige beslutning skal dog tages af politikerne i By- og kulturudvalget. Sagen bliver behandlet på udvalgets møde på tirsdag.