Jeppe mister sin skov: Område på størrelse med fynsk ø fredes

Danmarks Naturfredningsforening vil frede et næsten fem millioner kvadratmeter stort område i det sydvestlige Odense og Assens. Går fredningen igennem, mister Jeppe Ottosen råderetten over sin skov.

Står det til Danmarks Naturfredningsforening skal et kæmpe område omkring Store Ernebjerg, Hesbjerg Skov og Øghaven i det sydvestlige Odense og Assens fredes. 

Godkendes projektet fredes et kæmpeområde på 486 hektar. Det svarer til 4,86 kvadratkilometer, 681 fodboldbaner eller lige knap størrelsen på Strynø.

Det vil betyde, at lodsejer og formand for "Foreningen til bevarelse af naturen og fremme af biodiversitet i Hesbjergkilen", Jeppe Ottosen, og områdets øvrige lodsejere mister råderetten over deres egen jord.

Området omkring Store Ernebjerg, Hesbjerg Skov og Øghaven skal fredes nu for at sikre, at området ikke ændres i de kommende år. Det mener Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening. 
Området omkring Store Ernebjerg, Hesbjerg Skov og Øghaven skal fredes nu for at sikre, at området ikke ændres i de kommende år. Det mener Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening. 

- Vi er bekymrede for at få lagt en fredning ned over os, fordi det giver nogle restriktioner. Det er ikke, fordi vi er imod at pleje og passe naturen, men det er voldsomt at miste råderetten over egen jord, siger Jeppe Ottosen til TV 2/Fyn.

Rekreative områder

Danmarks Naturfredningsforening indstiller området til fredning, fordi foreningen blandt andet ønsker at sikre rekreative, offentlige områder samt forhindre råstofudgravning og øget juletræsproduktion.

- Vi synes jo egentlig, at naturen her ude er beskyttet på alle måder i forvejen, siger Jeppe Ottosen og henviser til kommunernes planlovgivninger, naturbeskyttelsesloven og skovloven.

- De love lægger i forvejen ret mange restriktioner for, hvad vi egentlig må i området.

Fredninger

Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening understreger, at fredningen ikke skyldes en mistillid til lodsejerne, men snare for at sikre, at politikere om 20, 30 eller 50 år ikke ændrer på området.

- I det politiske liv kan alt ske. Det ved vi, og den risiko kan vi bare ikke løbe. Det er et ønske om at bevare området for altid. Det har en sådan værdi og karakter, at her vil vi sætte fuld power ind, siger han.

Flere vil frede området

Danmarks Naturfredningsforening har kontaktet Odense og Assens Kommuner og spurgt, om man er interesseret i at være såkaldt medrejser af fredningssagen. 

Maria Brumvig (S) anerkender, at de nuværende lodsejere passer godt på jorden. Alligevel mener hun, at en fredning er nødvendig. Hør her hvorfor. 

Tirsdag sagde Maria Brumvig (S) og et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten i By- og Kulturudvalget ja til at ville frede området. Venstre stemte imod.

- Vi har truffet en beslutning om at ville frede Hesbjergkilen og resten af området, fortæller socialdemokraten. 

Fredningsforslaget skal endeligt godkendes i byrådet. Indstillingen af fredningen forventes at blive sendt til Fredningsnævnet for Fyn senest 1. maj.

- Det værste der kan ske er, at fredningsplanen går hele vejen igennem. Så mister vi råderetten over egen jord, og den vil vi nødigt af med, siger Jeppe Ottosen.

Lodsejerne bliver tildelt erstatning efter takster vurderet af Fredningsnævnet for Fyn, hvis området fredes.