I det fynske folks tjeneste

Job: Seks fynske firmaer vinder arbejder i Odense bymidte

11 entrepriser afgjort i det fortsatte projekt med omdannelsen af Odense bymidte.

Samtlige kontrakter, der nu skal indgås, ligger inden for budget.

Ti forskellige virksomheder blev fundet tunge nok til at tage del i den fortsatte omdannelse af Odense bymidte, da Fra Gade til By-sekretariatet tog stilling til en række udbud i forbindelse med omdannelsen af Odense bymidte. 

Af dem har fem af virksomhederne adresse i Odense, en har hovedkontor i Vissenbjerg, tre er fra Jylland og en enkelt har adresse ved København.

Det drejede sig om udbuddet af byrum i den nordlige del af projektområdet og udbuddet af den sydlige del af parkeringskælderen. 

TC Anlæg vinder byrummet

I alt har fem entreprenørteams været prækvalificeret til at byde på de nordlige byrum. Entreprisen blev vundet af TC Anlæg i Odense S.
 
De nordlige byrum strækker sig fra Østre Stationsvej i nord mod Hans Jensens Stræde i syd, og byrummene udføres i etaper i takt med, at byggerierne skyder op. Arbejdet med byrummene går i gang i efteråret 2016 foran musik- og teaterhuset Odeon, som åbner i foråret 2017.
 
TC Anlæg har allerede et godt kendskab til Thomas B. Thriges Gade-projektet. Virksomheden stod for jordentreprisen på den nordlige p-kælder og står også for entreprenørarbejdet i forbindelse med de arkæologiske udgravninger forud for selve byggerierne.
 
Parkeringskælderen er brudt op

Byggeentrepriserne i forbindelse med opførelsen af den sydlige p-kælder er brudt op i mindre fagentrepriser i stedet for i én samlet hovedentreprise.
På den måde får flere firmaer mulighed for at byde ind på opgaverne.

Samtlige entrepriser er nu afgjort, og Fra Gade til By-sekretariatet forventer at indgå kontrakt med følgende:

VVS-entreprisen: GK Danmark, Odense SØ.
Sprinklerentreprisen: GK Danmark, Odense, Odens SØ.
Murerentreprisen: Jens Sandberg, Odense S.
Apteringsentreprisen: H. Skjøde Knudsen, som har hovedkontor i Vissenbjerg.
Tømrer/snedkerentreprisen: Thode, Odense S.
Malerentreprisen: Malergruppen, Odense SØ.
Elevatorentreprisen: Schindler Elevatorer, Ballerup
Miljøsanering: P. Olesen & Sønner, Hovedgård
Jord, råhus og elementer: Züblin, Thrige.
El-entreprisen: Wicotec Kirkebjerg, Kolding

Flere udbud på vej

Med afgørelsen af byrum og parkeringskælder mangler Fra Gade til By-sekretariatet nu kun udbuddet af de sydlige byggeretter samt udbuddet af de sydlige byrum. Udbuddet af de sydlige byggeretter bliver afgjort i løbet af sommeren, mens udbuddet af de sydlige byrum endnu er i projekteringsfasen.
 

Fakta om Fra Gade til By-projektet

Fra Gade til By-sekretariatet er netop nu ved at færdiggøre den nordlige del af parkeringsanlægget, som åbner med ca. 500 pladser til september 2016. Parkeringsanlægget opføres under terræn, og det færdige anlæg får ca. 1.000 parkeringspladser og fem op- og nedkørsler.
 
Over jorden bygger man ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på tre kvarterer, som fortrinsvis består af boliger og maksimum 10 % erhverv.
 
Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 m2, og området strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1.000-tallet.
 
Planlægningen af projektet blev påbegyndt i 2008, og selve byggeriet startede i 2014. Hele byomdannelsen står færdig i 2020.

Fra Gade til By-sekretariate er et partnerskab mellem Realdania og Odense Kommune.