Job: Seks fynske firmaer vinder arbejder i Odense bymidte

11 entrepriser afgjort i det fortsatte projekt med omdannelsen af Odense bymidte.

Ti forskellige virksomheder blev fundet tunge nok til at tage del i den fortsatte omdannelse af Odense bymidte, da Fra Gade til By-sekretariatet tog stilling til en række udbud i forbindelse med omdannelsen af Odense bymidte. 

Af dem har fem af virksomhederne adresse i Odense, en har hovedkontor i Vissenbjerg, tre er fra Jylland og en enkelt har adresse ved København.

Det drejede sig om udbuddet af byrum i den nordlige del af projektområdet og udbuddet af den sydlige del af parkeringskælderen. 

TC Anlæg vinder byrummet

I alt har fem entreprenørteams været prækvalificeret til at byde på de nordlige byrum. Entreprisen blev vundet af TC Anlæg i Odense S.
 
De nordlige byrum strækker sig fra Østre Stationsvej i nord mod Hans Jensens Stræde i syd, og byrummene udføres i etaper i takt med, at byggerierne skyder op. Arbejdet med byrummene går i gang i efteråret 2016 foran musik- og teaterhuset Odeon, som åbner i foråret 2017.
 
TC Anlæg har allerede et godt kendskab til Thomas B. Thriges Gade-projektet. Virksomheden stod for jordentreprisen på den nordlige p-kælder og står også for entreprenørarbejdet i forbindelse med de arkæologiske udgravninger forud for selve byggerierne.
 
Parkeringskælderen er brudt op

Byggeentrepriserne i forbindelse med opførelsen af den sydlige p-kælder er brudt op i mindre fagentrepriser i stedet for i én samlet hovedentreprise.
På den måde får flere firmaer mulighed for at byde ind på opgaverne.

Samtlige entrepriser er nu afgjort, og Fra Gade til By-sekretariatet forventer at indgå kontrakt med følgende:

VVS-entreprisen: GK Danmark, Odense SØ.
Sprinklerentreprisen: GK Danmark, Odense, Odens SØ.
Murerentreprisen: Jens Sandberg, Odense S.
Apteringsentreprisen: H. Skjøde Knudsen, som har hovedkontor i Vissenbjerg.
Tømrer/snedkerentreprisen: Thode, Odense S.
Malerentreprisen: Malergruppen, Odense SØ.
Elevatorentreprisen: Schindler Elevatorer, Ballerup
Miljøsanering: P. Olesen & Sønner, Hovedgård
Jord, råhus og elementer: Züblin, Thrige.
El-entreprisen: Wicotec Kirkebjerg, Kolding

Flere udbud på vej

Med afgørelsen af byrum og parkeringskælder mangler Fra Gade til By-sekretariatet nu kun udbuddet af de sydlige byggeretter samt udbuddet af de sydlige byrum. Udbuddet af de sydlige byggeretter bliver afgjort i løbet af sommeren, mens udbuddet af de sydlige byrum endnu er i projekteringsfasen.
 

Fakta om Fra Gade til By-projektet