Jobrotation på odenseanske skoler

Mens 360 lærere og pædagoger fra Odenseanske skoler skal på kursus, skal ledige lærere og pædagoger vikariere med henblik på siden at kunne bide sig fast på jobmarkedet.

Når i alt 360 lærere og pædagoger fra slutningen af august og hen over de kommende to år er på skolebænken for at skabe inkluderende læringsmiljøer, skal arbejdsløse lærere, pædagoger og andre ledige vikariere ude på skolerne. Formålet er, at vikarerne skal tilegne sig så megen relevant erhvervserfaring, at de efterfølgende kan få sig et fast job. 18,5 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har muliggjort jobrotationsordningen. Desuden muliggør AP Møllers donation på 6,5 mio. kr. at lærere og pædagoger kan komme på skolebænken og tage diplomkurser, som samtidig med at forbedre deres kompetencer også giver plads til at ledige kan vikariere i deres job.

- Vi ved, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er den mest effektive vej fra ledighed til beskæftigelse. AP Møllers donation skaber en oplagt mulighed for at opkvalificere den lediges kompetencer og dermed forbedre muligheden for varig ansættelse markant, siger beskæftigelses- og socialrådmand rådmand Steen Møller (K).

Til gavn for eleverne

Udover at være til gavn for lærere, pædagoger og ledige, vil det også være til gavn for eleverne på de odenseanske skoler, da medarbejderne vil få et kompetence løft og udviklet deres evner inden for inklusion.

- Projektet med at skabe en dagligdag, hvor alle børn oplever at have værdi, har mange vindere og er med til at understøtte væksten i byen. Først og fremmest får medarbejderne på skolerne i Odense et kompetenceløft, som kommer alle elever til gode, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) og peger på tidligere erfaringer med jobrotation på børneområdet.

I 2013 var 600 pædagoger fra de odenseanske vuggestuer og børnehaver på kursus i inklusion. Dengang forlod knap halvdelen af de 155 ledige pædagoger, som dengang udgjorde vikarkorpset, de lediges rækker.