I det fynske folks tjeneste

Kæmpe boligfusion på vej

To fynske boligorganisationer, Højstrup Bolig og OAB, arbejder på at fusionere senere i år.

I de sidste par måneder har de to boligorganisationers bestyrelser og direktører arbejdet intenst med fusionsplanerne.

Men først blev de forelagt medarbejderne og repræsentantskaberne.

Både Højstrup Bolig og OAB har en lang historie. De blev stiftet i efterkrigsårene og siden er udviklingen gået stærkt.

De to organisationer er sammen med den almene boligsektor som helhed et stykke Danmarkshistorie, der har været med til at skabe de boformer og det samfund vi kender i dag.

- Begge selskaber har i dag en sund økonomi og mange tilfredse lejere. Det skaber et stærkt fundament for fusionsplanerne. Vi er meget sikre på, at de to organisationer sammen kan styrke profilen og geare den nye organisation til fremtidens hårdere konkurrence. Argumentet for en fusion er ikke at rationalisere eller spare penge. Nej, vi skal udvikle en stærk boligorganisation til fordel for vore tusindvis af nuværende og fremtidige lejere, siger Flemming Jensen, formand for OAB.

Flemming Jensen ny formand

Hvis fusionsplanerne bliver en realitet, indstiller bestyrelserne til, at Flemming Jensen bliver formand i den nye boligorganisation og direktør Jens Pilholm, Højstrup Bolig bliver direktør.

- En fusion sætter os i stand til, at gøre vort arbejde endnu bedre i forhold til både nuværende- og fremtidige lejere. Også fremover skal vi arbejde benhårdt på at udvikle vore boligtilbud, vore boformer og yde den service, som efterspørges. Det vil vi med en fusion få langt bedre muligheder for, forklarer Jens Pilholm, direktør i Højstrup Bolig.

Den planlagte fusion vil også betyde øget fokus på beboerdemokratiet. Den nye boligorganisation vil have de nødvendige ressourcer til at uddanne, kommunikere med og understøtte beboerdemokratiet.

Et godt og veludviklet beboerdemokrati er lig med succes for almene boligorganisationer. Sådan er det hos både OAB og Højstrup Bolig.

Det er netop beboerdemokraterne i de to organisationers repræsentantskaber der til november beslutter om en fusion skal gennemføres.

Men inden bliver planerne med garanti diskuteret flittigt blandt beboere i både OABs og Højstrup Boligs mange afdelinger.

Fakta om OAB og Højstrup Bolig

Antal afdelinger:

OAB 41, Højstrup Bolig 87

Antal lejemålsenheder:

OAB 5.355, Højstrup Bolig 6.290

Ca. antal medarbejdere:

OAB 65, Højstrup Bolig 95

Bruttoegenkapital pr. 31. december 2012 i mio. kroner:

OAB 89,5, Højstrup Bolig 115,5