I det fynske folks tjeneste

Kæmpe-støvsuger skal fjerne skrald

Affaldsspande skal i fremtiden tømmes ved hjælp af en kæmpe underjordisk støvsuger.

De traditionelle affaldsspande skæmmer bybilledet, og fremtiden kan byde underjordiske affaldsanlæg.

Selve affaldet opbevares også under jorden, og det mindsker samtidig lugtgener fra affaldet.

Et sådant anlæg, hvor affald suges væk, skal opbygges ved de nye byggerier i Promenadebyen og ved Vandkulturhuset på Havnen i Odense, samt affald fra lystbådehavnen.

Bag projektet står Odense Renovationsselskab A/S og Odense Kommunes pilotprojekt for fremtidig affaldshåndtering

Med fælles underjordiske affaldsløsninger bliver den tunge trafik med renovationsbiler også minimeret - fordi tømningen af nogle af de underjordiske affaldsbeholdere ikke behøver at foregå ved indkastet, men kan tømmes et andet sted ved hjælp af et sugesystem.

- Pilotprojektet er både et flot billede på en funktionel og arkitektonisk god affaldsløsning samtidig med, at det er drevet frem af et kreativt samarbejde mellem kommune og renovationsselskab, siger rådmand i By- og Kulturforvaltningen Anker Boye.

Projektet omfatter også et område i Odense bymidte ved Ove Sprogøes Plads med eksisterende bebyggelser, veje og pladser.