I det fynske folks tjeneste

Kæmpe vejarbejde på vej

Nu er vejdirektoratet klar til at tage fat på en omfattende ombygning af til- og frakørsel 52 Odense SV på den fynske motorvej.

Sådan kommer det dynamiske ruderanlæg i Odense SV til at se ud

Trængsel og kødannelse gør det vanskeligt at komme til og fra den fynske motorvej ved til- og frakørsel 52 i Odense SV.

Derfor skal krydset laves om til Danmarks første såkaldte dynamiske ruderanlæg for at få trafikken til at glide bedre.

Arbejdet går i gang sidst i februar og kommer til at vare til oktober 2017.

Undervejs vil der ske omlægning af trafikken i form af indsnævring og spærring af kørebaner, lukning af Assensvej og til- og frakørselsramper.

- Det er en omfattende ombygning af til- og frakørslen, vi skal i gang med, og den vil vare det meste af året. Derfor kan det ikke undgås, at de mange trafikanter, som benytter Assensvej og til- og frakørslen, vil mærke til det, siger Vejdirektoratets projektleder, Annette Jørgensen.

Hun er sikker på, at trafikanterne bliver glade for det ny anlæg, når arbejdet er overstået.

- Det er en smart og innovativ trafikløsning, som blandt andet er anvendt flere steder i USA med succes. Erfaringen siger, at det hjælper til at mindske trængslen og øge fremkommeligheden, hvilket netop er projektets formål, siger hun.

 

Læs også Bilisterne kan ikke komme væk fra motorvejene

 

Projektet er planlagt i samarbejde med Odense Kommune - også planerne for trafikomlægninger i ombygningsperioden.

På Odense Kommunes app, Odense Rundt, er det muligt at finde alternative køreruter, mens arbejdet står på.

App´en kan hentes i App Store, på Google Play eller www.odenserundt.dk 

Fakta om dynamisk ruderanlæg

Dynamisk Ruderanlæg er den danske betegnelse for "Diverging Diamond Interchange", som forkortes DDI.

Dynamisk Ruderanlæg er en løsning, der ikke tidligere er etableret i Danmark, men som findes i blandt andet Frankrig og USA.

Grundidéen i et Dynamisk Ruderanlæg er, at trafikken bytter bane på strækningen mellem de to rampekryds.
Dette medfører en forbedring af trafiksikkerheden, idet konflikten mellem venstresvingende og ligeud kørende elimineres, og dermed også giver mulighed for en mere smidig trafikafvikling.

Kapaciteten i et Dynamisk Ruderanlæg er væsentligt højere end i et traditionelt rampekrydsanlæg.

Med etablering af Dynamisk Ruderanlæg vil rampekrydsanlægget være fremtidssikret i forhold til den fremtidige udvikling i Odense, og anlægget vil ligeledes kunne håndtere en fremtidig udvidelse af motorvejen syd om Odense.

I forhold til et traditionelt udformet anlæg giver løsningen med Dynamisk Ruderanlæg kortere samlet rejsetid og lavere forsinkelser for alle retninger.

Kilde: Vejdirektoratet

Herunder kan du se, hvordan et dynamisk ruderanlæg fungerer.