Kandidater søges til mangfoldighedsråd

Odense Kommune opfordrer borgerne til at melde sig eller få bekendte til at melde sig som kandidater til kommunens ny mangfoldighedsråd.

Fristen for at melde sig som kandidat er fredag og social- og arbejdsmarkedsrådmand Steen Møller opfordrer kraftigt til, at interesserede melder sig eller får nogen, de gerne ser som medlem af rådet til at gøre det.

Mangfoldighedsrådet er en del af Odense Kommunes ny mangfoldighedsstrategi, som afløser den hidtidige integrationsstrategi og integrationsrådet.

I modsætning til integrationsrådet, hvis medlemmer blev valgt af borgerne, skal mangfoldighedsrådet udpeges af Odense Kommune.

Mangfoldighedsrådet skal fokusere på nydanskernes kulturelle og faglige ressourcer og muligheder for uddannelse og indenfor erhvervslivet og civilsamfundet.

Tanken er, at rådet skal sammensættes med fem-seks personer fra de forskellige dele af samfundet og fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Dets rolle bliver at være sparringspartner for kommunen om nydanskernes rolle i samfundet.

Det bliver udnævnt i begyndelsen af april.