Kaotisk vejstrækning ændres

Trafikproblemerne i Frederiksgade i Odense skal nu løses. Odense Kommune går i gang med arbejdet den 4. marts 2015.

Den stærkt trafikerede Frederiksgade skal trafiksaneres for at skabe større tryghed for gadens trafikanter.

- Flere trafikanter har følt sig utrygge ved at køre i gaden, og blandt andet buschaufførerne har udtrykt deres bekymring for situationen. Jeg bestræber mig konstant på, at vi lægger os i selen for at finde acceptable løsninger for trafikken, hvor det er nødvendigt. Nu trafiksanerer vi Frederiksgade, så den bliver mere tryg at køre igennem - til fordel for trafikanterne og selvfølgelig også buschaufførerne, siger Jane Jegind, by- og kulturrådmand.

Cykelstierne forlænges

Cykelstierne bliver forlænget med nogle få meter, og det giver bedre oversigtsforhold for busserne. Det betyder også, at buschaufførerne bedre kan koordinere kørslen gennem den smalle del af gaden.

Arbejdet foregår i begge sider af Frederiksgade, på strækningen mellem Georgsgade og Brogade.

Samtidig forbydes tunge køretøjer som gennemkørende trafik. De henvises i stedet til at køre ad Ring 2 eller via Palnatokesvej og Skt. Jørgens Gade.

Der kan i forbindelse med arbejdet opstå kødannelse på strækningen, oplyser Odense Kommune. Bilister kan alternativt køre ad Palnatokesvej.

Arbejdet forventes afsluttet 1. april.

Læs mere her