I det fynske folks tjeneste

Kendt Odense-advokat frikendt for rolle i Müller-sag

Lars Merrild Hareskov, der i øjeblikket overvejer om sagen skal ankes til landsretten.

Advokat Jesper Hauschildt, direktør for Fyns største erhvervsadvokatfirma, Focus Advokater i Odense, er blevet frifundet af retten i Odense for at skulle betale en erstatning på 19 millioner kroner.

Sagen var anlagt på vegne af Brask Thomsen Stiftung, der via selskabet Dan Mark Ejendomme bl.a. ejer indkøbscentret i Vollsmose.

Sagen daterer sig helt tilbage til 2007, da Jesper Hauschildt som advokat for bl.a. René Müller var med til at berigtige og godkende en handel med en ejendom i Nyhavn.

Ejendommen var ejet af Biblioteksstyrelsen, men ved en række mellemhandler steg ejendommen på rekordtid fra 42 til 72 millioner kroner.

Dansk Pantebrevsbørs, et datterselskab i Nykredit, finansierede handlen med 55 millioner kroner, og solgte blandt andet et pantebrev på 17 millioner kroner til Brask Thomsen Stiftung.

Da ejendommen senere røg på tvangsauktion var pantebrevet værdiløst.

Dansk Pantebrevsbørs gik konkurs og under konkurssagen anlagde Brask Thomsen Stiftung sag mod Dansk Pantebrevsbørs, der sendte aben videre ved at anlægge regreskrav mod Jesper Hauschildt.

Den sag overtog Brask Thomsen med et krav på 19 millioner kroner mod Jesper Hauschildt.

Centralt i retssagen har stået Jesper Hauschildts manglende oplysning til Dansk Pantebrevsbørs om, at Müller-selskabet Fruens Bøge Invest og Markland Holding ikke havde deponeret henholdsvis 5 og 7 millioner kroner af den totale salgspris på 72 millioner kroner.

Ifølge retten havde Hauschildt, der selv forklarede sig i retten, imidlertid kun den forpligtelse overfor køber og sælger i handlen, ikke overfor Dansk Pantebrevsbørs, der i øvrigt var bekendt med den samlede salgssum på 72 millioner kroner.

Desuden lå Brask Thomsen Stiftungs pantebrev inden for de 42 millioner kroner, ejendommen først var solgt for, og var dermed ikke specielt udsat ved en værdiforringelse af ejendommen.

Derimod udtaler retten kritik af Jesper Hauschildt i forbindelse med, at han kun berigtigede et skøde på 60 millioner i stedet for de 72 millioner kroner, ejendommen blev solgt for.

Dermed gik staten glip af en afgift af de 12 millioner kroner.

Rettens afgørelse er i første omgang en tilkendegivelse, men advokat Lars Merrild Hareskov, der har ført sagen for Brask Thomsen Stiftung, har bedt om at få en dom.

Det skal retten nu bruge to måneder på.

Herefter vil Brask Thomsen Stiftung tage stilling til, om man vil anke sagen til landsretten.

Jesper Hauschildt er tidligere af Advokatrådet blevet bedt om at forklare sit forhold til René Müllers ejendomshandler.

På baggrund af redegørelsen besluttede Advokatrådet dog ikke at foretage sig videre.