Killerup kæmper mod højhus

Landsbyen Killerup i Odense frygter bogstaveligt at ende i skyggen, når et nyt højhus opføres ved Syddansk universitet.

Landsbyen Killerup i Odense SØ er bevaringsværdig og få hundrede meter væk derfra, skal der efter al sandsynlighed bygges et 15 etager højt kollegiebyggeri. Det skaber vrede blandt beboerne, der mener byggeriet helt vil fjerne landsbyidyllen.

Forslaget har være i høring, og da høringsfristen udløb, var der indkommet 17 indsigelser og bemærkninger til planen.

Høringssvarene drejer sig om følgende emner:

· Lokalplanforslagets brud med hidtidige planprincipper, kommuneplantillæg

· Lokalplanforslagets påvirkning af Killerup landsbys særlige kulturmiljø

· Højhusets synlighed og visuelle påvirkning af Killerup landsby

· Højhusets skyggepåvirkning af Killerup landsby

· Naturbeskyttelse og øget pres på naturen

· Øget pres på veje og stier samt øget behov for parkering

· Inddragelse af berørte beboere

Ønsker en anden placering

Killerup Grundejerforening mener at lokalplanen som minimum bør opretholdes, så byudviklingen sker uden visuel indvirkning på det kulturhistoriske landsbymiljø.

- Kan højhusene ikke placeres på det udpegede og planlagte område, så den landsbyhistoriske karakter generes mindst muligt? Faktum er at Odense Kommune har undladt at undersøge mulighederne for at få byggeriet placeret andre steder end det af SDU foreslåede. Hverken arkitekter bag byggeriet CF Møller eller AP Møller-fonden har meddelt ønske om placeringen ved Killerup landsby, skriver Thomas Bøgner fra Killerup Grundejerforening i en pressemeddelelse.

Men trods de mange protester indstiller By- og Kulturforvaltningen, at politikerne godkender planerne. Forslaget skal behandles på By- og Kulturudvalgets møde tirsdag.

- Det er forvaltningens vurdering, at den nye skala er nødvendig for at kunne udvikle området på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til den kollektive trafik, minimering af arealforbruget, og minimering af infrastrukturen, står der i indstillingen fra By- og Kulturforvaltningen.